Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Оштетили буџет Републике Србије за 281,3 милиона динара

Порески календар

мај 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

08. 06. 2017.

Оштетили буџет Републике Србије за 281,3 милиона динара

Због основане сумње да су оштетили буџет Републике Србије за 281,3 милиона динара и прибавили противправну имовинску корист од око 56,1 милион динара, ухапшено је 23, четворо нису тренутно доступни органима гоњења, а поднете су кривичне пријаве против 46 лица.  Они се сумњиче да су извршили више кривичних дела: пореску утају, злоупотребе службеног положаја, овлашћења у привреди и положаја одговорног лица, затим кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела, као и фалсификовање службене исправе.

У заједничкој акцији Пореске управе Републике Србије – инспектора Пореске полиције и Министарства унутрашњих послова извршена је провера пословања шест привредних субјеката на територији општина Београд, Крагујевац, Суботица, Кикинда, Рума и Пожаревац након чега су, по налогу јавног тужилаштва ухапшена 23 лица, а против осталих су поднете кривичне пријаве у редовном поступку.

Осумњичени су продавали робу „на црно“, а у пословни књигама је евидентирали као продају „фантомским“ фирмама и користили лажне рачуне како би умањили плаћање ПДВ-а и неосновано увећавали расходе. Такође, осумњичени су на текуће рачуне предузетничких радњи или физичких лица уплаћивали новац, на основу фиктивних рачуна, како би им средства била враћена и искоришћена за исплату зарада или других прихода без плаћања пореза и доприноса. Вршили су и промет добара која нису евидентирали, или су евидентирали по нижим  ценама од стварно наплаћених.

Биро за информисање

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар