Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Настављен тренд раста наплате јавних прихода за које је задужена Пореска управа

Порески календар

јул 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

09. 08. 2017.

Настављен тренд раста наплате јавних прихода за које је задужена Пореска управа

Пореска управа Републике Србије наплатила је у првих седам месеци ове године 7,8 одсто јавних прихода више него у истом периоду претходне 2016. године.

Од укупног износа наплате јавних прихода на територији Републике Србије у  2017. години у износу од 1.115,8 милијарди динара, Пореска управа је наплатила 672,1 милијарди динара или 60,23 одсто. С обзиром на то да је у истом периоду лане Пореска управа наплатила 642,3 милијарди динара, коефицијент остварења укупне наплате у 2017. години у односу на  2016. годину износи 107,8. 

Највећи раст наплате у првих седам месеци ове године у односу на исти период лане, забележен је код наплате пореза на добит предузећа. У првих седам месеци 2017. године, Пореска управа је наплатила 76,9 милијарди динара пореза на добит, док је у истом периоду прошле године та наплата износила 51 милијарду динара, тако да коефицијент остварења наплате у 2017. у односу на 2016. годину износи 150,7. Остварена је значајна наплата и осталих јавних прихода. Коефицијент остварења наплате пореза на доходак грађана износи 108,9 а доприноса за обавезно социјално осигурање 107,8. Бруто наплата ПДВ-а  у првих седам месеци ове године износи 173,5 милијарди динара, док је у истом периоду 2016. године била 164,6 милијарди динара.

Наплата јавних прихода за које је задужена Пореска управа бележи тренд раста од 2015. године. Коефицијент остварења укупне наплате Пореске управе у 2016. години у односу на 2015. годину износио је 108,6.

Биро за информисање

 

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар