Poreska uprava  >>  Kontakt  >>  Kontakt

Poreski kalendar

dec 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Kontakt

Poreska uprava
Centrala
Save Maškovića, 3-5
11040 Beograd
Srbija

Direktor Poreske uprave Republike Srbije

Dragana Marković

Rukovodilac kancelarije direktora Poreske uprave

Šef kabineta - Snežana Ilić

e-mail: kabinet@purs.gov.rs

Sektor za naplatu

pomoćnik direktora - Mira Stanojev

Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju

v.d. pomoćnik direktora - Snežana Veličković

Sektor za informacione i komunikacione tehnologije

pomoćnik direktora - Saša Dulić

Sektor za ljudske resurse

v.d. pomoćnik direktora – Miroslav Micić

Sektor za materijalne resurse

pomoćnik direktora - Vidoje Jevremović

Sektor poreske policije

 pomoćnik direktora - Nada Novosel

Sektor za transformaciju

pomoćnik direktora - Rade Šević

Sektor za kontrolu

pomoćnik direktora - Nenad Krtolica

Sektor za poresko-pravne poslove i koordinaciju

pomoćnik direktora - Branka Sarić

Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću

Koordinator - Aurora Mladenović

Koordinator - Zorica Ćetković

 Odeljenje za unutrašnju kontrolu i upravni nadzor

Načelnik odeljenja - Slađana Nuhbegović

Odeljenje za strateške rizike

Načelnik odeljenja - Nataša Arsić

Grupa za strategiju, planiranje i upravljanje rizicima

Rukovodilac grupe - Miloje Isailović

Grupa za internu reviziju

   Rukovodilac grupe - Ljubinko Sredojević

Centar za velike poreske obveznike

pomoćnik direktora - Miroslav Đinović

 

Web prezentacija

e-mail: press@purs.gov.rs

Broj telefona: 011/395 33 36

 

KONTAKT TELEFONI FILIJALA I EKSPOZITURA

Primedbe na račun rada zaposlenih u Poreskoj upravi
tel: + 381 11 3950 528

Informacije o terminalu za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase
tel: + 381 11 39 50 670

Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju
Ul. Save Maškovića 3-5, Beograd

Odeljenje za obrazovanje
Ul. Kralja Milana 5, Beograd

Biblioteka Poreske uprave
Ul. Kralja Milana 5, Beograd
tel: + 381 11 3331 044, 3331 034

Centar za obrazovanje u Beogradu
Ul. Kralja Milana 5, Beograd
tel: + 381 11 333 10 43
tel: + 381 11 333 10 11

Centar za obrazovanje u Novom Sadu
Ul. Futoška 35, Novi Sad
tel: + 381 21 424 321

Centar za obrazovanje u Nišu
Ul. Sinđelićev trg 18, Niš
tel: + 381 18 515 195

Centar za obrazovanje u Kragujevcu
Ul. Branka Radičevića 16A, Kragujevac
tel: + 381 34 338 082

REGIONALNO ODELjENjE PRIŠTINA
Ul. 27. marta 28-32, Beograd
tel: + 381 11 33 40 929

CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE
Kralja Milana br.5 , Beograd
tel: + 381 11 333 08 01

Igre na sreću

Omladinskih brigada 1, Novi Beograd
Tel: 011/311 72 93;  311 76 45

Menjački poslovi

Ministarstvo finansija
Poreska uprava
Zeleni venac 16
11000 Beograd

*******

za područje Niša

Ministarstvo finansija
Poreska uprava
 Dušanova 54-72, P.C. Dušanov bazar, Kula, lokal 50
ili

Generala Milojka Lešjanina 19
( dokumentacija vezana za menjačko poslovanje)
18000 Niš

 *******

za područje Novog Sada

Ministarstvo finansija
Poreska uprava
Modene 7
21000 Novi Sad

*******

za područje Kragujevca

Ministarstvo finansija
Poreska uprava
Branka Radičevića 16a
34000 Kragujevac

 Informacije vezane za menjačko poslovanje

Tel: 011/ 206-16-33
Tel: 011/ 206-16-37
Tel: 011/ 206-16-34
Tel: 011/ 206-16-36
Tel: 018/ 249-852
Tel: 021/6614-592
Tel: 034/330-157

Informacije u vezi sa obukom i sticanjem certifikata za obavljanje menjačkih poslova

Tel: 011/206-16-26

*******

Kancelarija za nerezidente

Ministarstvo finansija
Poreska uprava
Zeleni venac 16
11000 Beograd

Tel: 011/262-21-48
Tel: 011/262-61-82
Tel: 011/218-46-95