Poreska uprava  >>  Kontakt  >>  Kontakt

Poreski kalendar

feb 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Kontakt

Poreska uprava
Centrala
Save Maškovića, 3-5
11040 Beograd
Srbija

Direktor Poreske uprave Republike Srbije

Dragana Marković

Rukovodilac kancelarije direktora Poreske uprave

Šef kabineta - Snežana Ilić

e-mail: kabinet@purs.gov.rs

Sektor za naplatu

pomoćnik direktora - Mira Stanojev

Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju

v.d. pomoćnik direktora - Snežana Veličković

Sektor za informacione i komunikacione tehnologije

pomoćnik direktora - Saša Dulić

Sektor za ljudske resurse

v.d. pomoćnik direktora – Miroslav Micić

Sektor za materijalne resurse

pomoćnik direktora - Vidoje Jevremović

Sektor poreske policije

 pomoćnik direktora - Nada Novosel

Sektor za transformaciju

pomoćnik direktora - Rade Šević

Sektor za kontrolu

pomoćnik direktora - Nenad Krtolica

Sektor za poresko-pravne poslove i koordinaciju

pomoćnik direktora - Branka Sarić

Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću

Koordinator - Aurora Mladenović

Koordinator - Zorica Ćetković

 Odeljenje za unutrašnju kontrolu i upravni nadzor

Načelnik odeljenja - Slađana Nuhbegović

Odeljenje za strateške rizike

Načelnik odeljenja - Nataša Arsić

Grupa za strategiju, planiranje i upravljanje rizicima

Rukovodilac grupe - Miloje Isailović

Grupa za internu reviziju

   Rukovodilac grupe - Ljubinko Sredojević

Centar za velike poreske obveznike

pomoćnik direktora - Miroslav Đinović

 

Web prezentacija

e-mail: press@purs.gov.rs

Broj telefona: 011/395 33 36

 

KONTAKT TELEFONI FILIJALA I EKSPOZITURA

Primedbe na račun rada zaposlenih u Poreskoj upravi
tel: + 381 11 3950 528

Informacije o terminalu za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase
tel: + 381 11 39 50 670

Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju
Ul. Save Maškovića 3-5, Beograd

Odeljenje za obrazovanje
Ul. Kralja Milana 5, Beograd

Biblioteka Poreske uprave
Ul. Kralja Milana 5, Beograd
tel: + 381 11 3331 044, 3331 034

Centar za obrazovanje u Beogradu
Ul. Kralja Milana 5, Beograd
tel: + 381 11 333 10 43
tel: + 381 11 333 10 11

Centar za obrazovanje u Novom Sadu
Ul. Futoška 35, Novi Sad
tel: + 381 21 424 321

Centar za obrazovanje u Nišu
Ul. Sinđelićev trg 18, Niš
tel: + 381 18 515 195

Centar za obrazovanje u Kragujevcu
Ul. Branka Radičevića 16A, Kragujevac
tel: + 381 34 338 082

REGIONALNO ODELjENjE PRIŠTINA
Ul. 27. marta 28-32, Beograd
tel: + 381 11 33 40 929

CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE
Kralja Milana br.5 , Beograd
tel: + 381 11 333 08 01

Igre na sreću

Omladinskih brigada 1, Novi Beograd
Tel: 011/311 72 93;  311 76 45

Menjački poslovi

Ministarstvo finansija
Poreska uprava
Zeleni venac 16
11000 Beograd

*******

za područje Niša

Ministarstvo finansija
Poreska uprava
 Dušanova 54-72, P.C. Dušanov bazar, Kula, lokal 50
ili

Generala Milojka Lešjanina 19
( dokumentacija vezana za menjačko poslovanje)
18000 Niš

 *******

za područje Novog Sada

Ministarstvo finansija
Poreska uprava
Modene 7
21000 Novi Sad

*******

za područje Kragujevca

Ministarstvo finansija
Poreska uprava
Branka Radičevića 16a
34000 Kragujevac

 Informacije vezane za menjačko poslovanje

Tel: 011/ 206-16-33
Tel: 011/ 206-16-37
Tel: 011/ 206-16-34
Tel: 011/ 206-16-36
Tel: 018/ 249-852
Tel: 021/6614-592
Tel: 034/330-157

Informacije u vezi sa obukom i sticanjem certifikata za obavljanje menjačkih poslova

Tel: 011/206-16-26

*******

Kancelarija za nerezidente

Ministarstvo finansija
Poreska uprava
Zeleni venac 16
11000 Beograd

Tel: 011/262-21-48
Tel: 011/262-61-82
Tel: 011/218-46-95