Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    "Симпо" и "Галеника" на корак до блокаде

"Симпо" и "Галеника" на корак до блокаде

штампај

19. 08. 2013.

понедељак, 19. авг 2013, 19:30 -> 19:55

После неуспешне приватизације, "Галеника" је на корак до блокаде рачуна јер за порезе и доприносе дугује око 200 милиона динара. "Симпо" дугује 5,7 милијарди динара, толико се нагомилало у протекле четири године кад је по закључку Владе био ослобођен плаћања пореза и доприноса док не нађе купца. Да ли ће обе фирме бити блокиране, зависи од Владе, кажу порезници.

После Гуче, порески инспектори проверавали су и да ли су продавци на Бир фесту издавали фискалне рачуне. И утврдили су да, од 24 контролисана угоститељска објекта, четвртина није издавала фискалне рачуне или је ангажовала раднике на црно. Против њих ће бити покренути прекршајни поступци, а шта ће бити с фирмама које за порезе дугују милијарде, попут "Симпа" и "Галенике" - први порезник Србије каже да то зависи од Владе.

После неуспешне приватизације, "Галеника" је на корак до блокаде рачуна јер за порезе и доприносе дугује око 200 милиона динара. А "Симпо" дугује чак 5,7 милијарди динара - толико се нагомилало у протекле четири године кад је по закључку Владе био ослобођен плаћања пореза и доприноса док не нађе купца. Да ли ће обе фирме бити блокиране, зависи од Владе, кажу порезници.

"Као директор Пореске управе имам своју одговорност, ако Влада донесе неки закључак онда једноставно нећемо блокирати, али ако то зависи од мене, сви који немају неки доказ ако нема репрограма биће блокирани", каже директор Пореске управе Иван Симич.

Директор Пореске управе се нада да ће Влада, кад већ није на претходној, на следећој седници одлучити о "Симпу".

Предлог Министарства финансија је или да држава преузме дугове "Симпа" и постане власник 66 одсто компаније или да им се блокира рачун. На састанку са порезницима, предузетници су поручили да не пристају да поједине компаније имају статус повлашћеног дужника.

Милан Кнежевић из Асоцијација малих и средњих предузећа и предузетника рекао је да ако се направи преседан у наплати пореза он ће значити да и ми сви не морамо плаћати порезе јер то очигледно, како каже, почива на добровољности или партијском утицају а не на најсветијој обавези привреде и грађана да испуне јавну обавезу.

"Уколико се направи перседан са Симпом, кошаркашима Пратизана или Галеником он ће отворити пандорину кутију и уместо да уведе у нови ниво дисциплине, он ће значити нови ниво пореске евазије", каже Кнежевић.

"Ако Влада донесе закључак ми ћемо да га поштујемо јер Влада је ипак изнад Пореске управе и ми тако поступамо и што се тога тиче ја као директор Пореске управе знам да ако направите једну изнимку онда сам завршио и почеће лавина онда ће свако рећи кад си ономе хајде и мени", каже Симич.

Са порезницима су се састали и представници Кошаркашког клуба Партизан. Они од Владе очекују помоћ, односно скидање блокаде рачуна која је успостављена 14. јуна због 152 милиона динара дуга за порезе и доприносе. Докле се стигло у преговорима, од учесника састанка нисмо успели да сазнамо.

Видео