Порески календар

авг 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Оштећен буџет за више од 339 милиона динара

Оштећен буџет за више од 339 милиона динара

штампај

27. 07. 2022.

У заједничкој акцији инспектора Пореске полиције, припадника Безбедносно - информативне агенције, као и  припадника Министарства унутрашњих послова и Управе криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције, по налогу Вишег јавног тужилаштва Нови Сад - Посебног одељење за сузбијање корупције, ухапшена су два лица из Новог Сада и  једно из Суботице, док је за једним лицем из Београда расписана потерница, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела пореска утаја, прање новца и недозвољено складиштење робе, чиме је оштeћен буџeт Републике Србије у износу од преко 339 милиона динара.

Један од пријављених, који је стварни власник више привредних друштава у Србији и иностранству, је у периоду од 2019. до 2021. године, уз помагање још једног лица, извршио увоз 11.127 половних моторних возила укупне вредности 2.374.148.625 динара, која је продао на домаћем тржишту, при чему новац од продаје возила у износу од 1.067.202.982,00 динара није уплатио на текуће рачуне, већ је задржао за сопствене потребе, чиме је избегао обрачун и плаћање пореза на приходе од капитала у износу од 188,3 милиона динара. Такође, пријављени је за извршени увоз 11.127 половних моторних возила није обрачунао и платио накнаду за производе који после употребе постају посебни токови отпада у износу од преко 130 милиона динара.

Новчана средства стечена на претходно наведени начин, он је је користио за куповину некретнина (станова, хостела, апартмана и гаражних места).

Два пријављена лица, власници привредног друштва из Новог Сада, током 2020. и 2021. године су од првопријављеног набавили половна моторна возила чију су продају у пословним књигама и финансијским извештајима исказали у износу од 16,1 милион динара, иако је стварна продајна вредност износила 28,7 милиона динара, чиме су избегли обрачун и уплату ПДВ у износу од 14,3 милиона динара и пореза на добит у износу од 6,4 милиона динара, а овако стечена новчана средства, један од пријављених је користио за куповину пољопривредног земљишта и путничких возила.

Такође,  један од пријављених је у јуну 2022. године у хали привредног друштва складиштио робу широке потрошње - ауто гуме, за коју не поседује документацију о пореклу робе и плаћеном порезу.

Ухапшени ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду.