Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Програм субвенција угоститељској и туристичкој привреди

Програм субвенција угоститељској и туристичкој привреди

Списак привредних субјеката који су остварили право на бесповратна средства у складу са Уредбом о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 („Сл. гласник РС“ бр. 146/2020).

РБР ПИБ Матични број Назив Место Улица и број Пошта Број запослених
1 104717577 20221836 PRIVREDNO DRUSTVO ZA UNUTRASNJU I SPOLJNU TRGOVINU, USLUGE I UGOSTITELJSTVO NOREBO DOO NOVI SAD Нови Сад Кисачка 82 21000 145
2 106039596 20510633 IVONTRAVEL DOO NOVI SAD Нови Сад Змај Јовина 26 21000 5
3 104013463 20069490 KOVAC GROUP DOO BEOGRAD (VOZDOVAC) Београд (Вождовац) Булевар Ослобођења 221 11000 35
4 100347176 17058118 PREDUZECE ZA IZDAVASTVO I TRGOVINU VIDEON DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) Београд (Стари Град) Цара Лазара 9 11000 6
5 103156895 17514270 NEW COMPANY PREDUZECE ZA KONSALTING I MENADZMENT POSLOVE DOO BEOGRAD Београд (Нови Београд) Булевар Арсенија Чарнојевића 56 11070 56
6 101187648 17415816 RESTORAN VINOGRADI DOO GROCKA Гроцка Хајдук Вељка 30 11306 46
7 106626207 20647132 SUMSKI RAJ DOO LUCANI (VAROSICA) Лучани (варошица) Ловачки дом, Лучани бб 32240 7
8 111849274 21552500 CRVENA SUMA DOO BEOGRAD - VOZDOVAC Београд (Вождовац) Краља Бодина 15 11000 1
9 111384999 21473561 MESO I KOLACI D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN Београд (Земун) Павла Вујисића 24 11080 14
10 109074208 21122726 FAMILY HERITAGE DOO BEOGRAD-PALILULA Београд (Палилула) Мије Ковачевића 7 а 11060 24
11 102813631 17479172 DRUSTVO ZA HOTELIJERSTVO, TURIZAM I TRGOVINU MY PLACE GROUP DOO NIS Ниш (Медиана) Кеј 29. децембар 22 18000 62
12 110573184 21364541 CRAFT BEERSTORE DOO NOVI SAD Нови Сад Браће Рибникар 1/1 21000 6
13 109891454 21262030 ALEKSANDAR 018 DOO NIS Ниш (Палилула) Његошева 81а 18000 16
14 110528108 21359459 BOLAFOFA DOO BEOGRAD-STARI GRAD Београд (Стари Град) Страхињића Бана 52 11000 3
15 109963270 21275786 VLAJNIC GROUP DOO ZABALJ Жабаљ Светозара Милетића 33 21230 6
16 110679963 21375250 BB DAMILLE D.O.O. BEOGRAD-SAVSKI VENAC Београд (Савски Венац) Херцеговачка 14а/б 11040 67
17 110197507 21314986 EXPRESS BISTRO D.O.O. BEOGRAD-PALILULA Београд (Палилула) Булевар Краља Александра 17 11060 34
18 111148811 21432679 KAFTER DOO BEOGRAD-RAKOVICA Београд (Раковица) Јасенова 11 11090 9
19 111358396 21468606 MILUNKINA KOLIBA DOO ZLATIBOR Златибор Обудовица бб 31315 23
20 107736502 20861720 GRADSKO PROLECE DOO LOZNICA Лозница Јована Цвијића 22 15300 9