Poreski kalendar

jun 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Ministar Mali: Zajedničkim snagama štitimo ekonomske interese Srbije

Ministar Mali: Zajedničkim snagama štitimo ekonomske interese Srbije

štampaj

20. 05. 2021.

Ministar finansija Siniša Mali održao je danas zajednički kolegijum sa Poreskom upravom i sa Upravom carina, koje su u sastavu Ministarstva finansija i tom prilikom potvrdio rešenost  da zajedničkim snagama pomenute institucije rade kako bi zaštitile ekonomske interese Republike Srbije.

Mali je istakao da je reč o ključnim institucijama, koje su proteklih godina prošle kroz važne promene, s obzirom na to da je u Poreskoj upravi u toku ozbiljan proces reforme i transformacije, kao i da će Uprava carina dodatno biti modernizovana, sa savremenim IT sistemima.

„Uprava carina i Poreska uprava su dve najvažnije uprave u okviru Ministarstva finansija kada je reč o prihodima u budžet i važno je da one budu potpuno modernizovane, međusobno koordinisane i da na taj način zajedno rade kako bi doprinele stabilnosti javnih prihoda i još boljem stanju naše ekonomije. Zaposleni u ovim upravama rade izuzetno težak posao i utiču na uvođenje reda i na bolje prihode u budžetu. Zato želim da pohvalim njihov rad, koji je sve efikasniji iz godine u godinu. Raduje me i što ćemo u narednih nekoliko nedelja postaviti kamen temeljac za novu zgradu Poreske uprave koja će se nalaziti u Zemunu“ – rekao je Mali i dodao da je za funkcionisanje ovih uprava važan dobar regulatorni okvir, te da je u tom smislu značajno  što su usvojeni novi Zakon o e – fakturama i Zakon o fiskalizaciji.

U cilju još bolje saradnje, direktori Poreske uprave i Uprave carina Branko Radujko i Dragana Marković tokom marta 2021. godine potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji, kojim su prepoznate ključne uloge obe uprave u ostvarivanju strateških ciljeva Ministarstva finasija.

„Sporazumom su definisani pravci dalje međusobne saradnje kako bi se  zajedničkim radom postigli što bolji rezultati, a u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima koja ima svaka institucija. Konkretno, buduća saradnja će se odvijati u pravcu intenzivne međusobne razmene informacija u cilju unapređenja poreskog i carinskog postupka i efikasnije borbe protiv poreskih prevara, zatim kroz uzajamno pružanje pomoći u prevenciji i istrazi kršenja poreskih i carinskih propisa kao i razmeni iskustava i dobre prakse. Održavanjem zajedničkih radnih sastanaka na visokom nivou potvrđujemo spremnost i odlučnost da dogovoreno realizujemo na najbolji mogući način i u primerenim rokovima – naglasila je direktorka Poreske uprave Dragana Marković.

Direktori uprava su jedinstveni u stavu da je zauzimanje zajedničke pozicije od najvećeg značaja u suočavanju sa brojnim pokušajima zloupotreba kada je izbegavanje obaveza prema državi u pitanju.

''Jačanje operativne saradnje i razmena informacija između Poreske uprave i Uprave carina od izuzetne je važnosti za fiskalne, finansijske i ekonomske interese Republike Srbije i njenih građana. Zajedno obezbeđujemo građanima i privredi efikasniji servis i zajedno se borimo protiv sive ekonomije. To su naši zadaci, na njima ćemo istrajati i od posebnog nam je značaja konkretna i snažna podrška koju smo za to danas dobili od ministra finansija i njegovog tima“ naglasio je direktor Uprave carina Branko Radujko.

S obzirom na to da borba protiv sive ekonomije podrazumeva i aktivno učešće građana, učesnici sastanka su se saglasili da je neophodno nastaviti sa akcijama podizanja svesti o posledicama kršenja poreskih i carinskih propisa u cilju efikasnije naplate budžetskih prihoda, što je novac svih građana Srbije.