Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  „Porez plati da ti se dobrim vrati“

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

„Porez plati da ti se dobrim vrati“

Poreska uprava Republike Srbije realizovala je, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, edukativnu kampanju pod nazivom „Porez plati da ti se dobrim vrati“.

U okviru projekta „Podrška edukaciji poreskih obveznika na inovativan način“ urađen je video serijal edukativnog karaktera, kako bi se građani motivisali da plaćaju porez, kao i da bi se ukazalo na dobrobiti koje nosi uređeni poreski sistem.

 

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Poreski čas

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 4

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Porez na prihod građana

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Put poreza i doprinosa

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Poštovanje poreskih propisa

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Transformacija Poreske uprave

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Rad na crno 2

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Rad na crno 1

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Borba protiv sive ekonomije

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Podnošenje poreskih prijava

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Rezani duvan

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Komunikacija sa Poreskom upravom

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Poreski kalendar

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Porez na prenos apsolutnih prava

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcizni proizvodi - derivati nafte

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcizni proizvodi - alkohol

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcizni proizvodi - duvan

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcize

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - PDV

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Tražite račun!

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Elektronski servisi Poreske uprave

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Nelojalna konkurencija 2

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Put poreza i doprinosa

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Poreski alarm

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Neregistrovane delatnosti

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Kontakt centar Poreske uprave

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Transformacija Poreske uprave

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Poreski alarm

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Tražite račun

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Izbegavanje plaćanja poreza

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Siva ekonomija 3

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Nelojalna konkurencija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Suzbijanje sive ekonomije

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Važnost uzimanja fiskalnih računa

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 2

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 1

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Da li znate kako izgleda pravi fiskalni račun?

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Edukacija poreskih obveznika

 

Početak kampanje najavila je direktorka Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković, gostujući u emisiji „150 minuta“ na Prvoj televiziji. Tom prilikom, ona je između ostalog rekla da je namera da se i na ovaj način približi rad Poreske uprave građanima i pojasni zbog čega je važno plaćati poreze.

Gostovanje direktorke Poreske uprave Dragane Marković na Prvoj televiziji

 

 

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar