Порески календар

дец 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Програм субвенција угоститељској и туристичкој привреди

Програм субвенција угоститељској и туристичкој привреди

Списак привредних субјеката који су остварили право на бесповратна средства у складу са Уредбом о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 („Сл. гласник РС“ бр. 11/2021, 23/2021, 38/2021).

РБР ПИБ Матични број Назив Место Улица и број Пошта Број запослених
1 100179788 55334331 PEČENJARA LAKO ĆEMO SUZANA DIMITRIJEVIĆ PR ÐURINCI Ђуринци Карађорђева 10 11450 4
2 100227802 08180199 RIRA DOO ÐURĐEVO Ђурђево Краљевића Марка 35 21239 9
3 104448282 60205841 SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA EL RUSTEGO DUŠKO BOŽIĆ PR ÐURĐEVO Ђурђево Краља Петра 1 52 21239 1
4 107412355 62725613 SLAVICA TRTIĆ PR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA PICERIJA TRLE MNA ĐURĐEVO Ђурђево Краља Петра И 48 21239 4
5 107532244 62807059 MARIJA TRTIĆ PR KAFE KLUB BILIJAR TRLE-M ĐURĐEVO Ђурђево Краља Петра Првог 75 21239 1
6 108334414 63382205 VANJA HROMIŠ PR UGOSTITELJSKA RADNJA LOVAC - VH ĐURĐEVO Ђурђево Краља Петра Првог 60 А 21239 1
7 108899375 63781550 SLAĐANA MALEŠ PR UGOSTITELJSKA RADNJA ZA POSLUŽIVANJE HRANE I PIĆA SELFIE-S ĐURĐEVO Ђурђево Краља Петра Првог 73 21239 1
8 109012015 63861553 IRENA MIHALJOVSKI PR USLUGE PRIPREMANJA I POSLUŽIVANJA PIĆA BIFE IRENA-IM ĐURĐEVO Ђурђево Краља Петра Првог 97 21239 1
9 108315978 63367770 DAMIR ŠTIRB PR UGOSTITELJSKA RADNJA KAFANA KOD RUMUNA ĐURĐIN Ђурђин Босе Милићевић 18 24213 1
10 110132633 64673211 ALEKSANDAR ANTIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA A.M.035 JAGODINA ЈАГОДИНА ФИЛИПА СТАНКОВИЋА 7 35000 1
11 111505182 65461382 MILICA MILJKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE KRUG 035 JAGODINA ЈАГОДИНА ГИНЕ ПАЈЕВИЋА ББ 35000 1
12 112027011 65821826 GORDANA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA SPICY FAST FOOD JAGODINA ЈАГОДИНА КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ 31 35000 2
13 108113045 63224057 IRENA MATOVIĆ PR RESTORAN I UGOSTITELJSKA RADNJA SOKO MATOVIĆ PRIJEPOLJE Јабука Јабука ББ 31306 2
14 109020146 63865842 MARKO ZELIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA HERDA JABUKA Јабука Омладинска 19 26201 1
15 109160510 63974358 VERICA BRZEVSKI PR UGOSTITELJSKA RADNJA UNO QUATTRO JABUKA Јабука Иве Лоле Рибара 4 26201 1
16 110157559 21308005 Društvo za usluge MAREX CENTAR DOO Jabuka Јабука Маршала Тита 52 А 26201 2
17 110537061 64894765 ЛАЗАР ЗИНДОВИЋ ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ЗИНДО ПЛУС ЈАБУКА Јабука Јабука ББ 31306 1
18 110606715 64921550 NIKICA ĐOŠEVSKI PR UGOSTITELJSKA RADNJA CASSABLANKA 2018 JABUKA Јабука Жарка Зрењанина 14 26201 1
19 103902188 56453822 SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA PAJA DEJAN PAJKIĆ PR, JABUKOVAC Јабуковац Војводе Степе 10/1 19304 1
20 103902196 56453857 SUR JABUKOVAC KOMERC BADEJEVIĆ BOSA PREDUZETNIK, JABUKOVAC Јабуковац / / 19304 1