Poreski kalendar

dec 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Javne nabavke    Ostale nabavke

Ostale nabavke

Datum objavljivanja: 07.11.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave: Filijala Novi Sad 2, Operativnog odeljenja Poreske policije Novi Sad...

Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 59,4 KB]

Konkursna dokumentacija [PDF | 134,3 KB]

Nabavka broj: NZNP 3/2022

Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2022. godine, do 11 časova

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 07.11.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave - Filijala Novi Sad 1

Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 52,6 KB]

Konkursna dokumentacija [PDF | 122,6 KB]

Nabavka broj: NZNP 2/2022

Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2022. godine, do 11 časova

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 07.11.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra - zakup tri garažna mesta u zatvorenoj garaži za potrebe Poreske uprave - Novi Sad

Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 42,7 KB]

Konkursna dokumentacija [PDF | 120,9 KB]

Nabavka broj: NZNP 1/2022

Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2022. godine, do 11 časova

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 29.07.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka - Zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave u Beogradu - Zemun

29.07.2022. Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 131,6 KB]

29.07.2022. Konkursna dokumentacija [PDF | 233,9 KB]

Nabavka broj: NZNP 00-404-01-00550/2022-0000

Rok za dostavljanje ponuda: 05.08.2022.godine do 12,00 časova

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 11.05.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa poslovnog prostora - Užice

11.05.2022. Poziv za podnošenje ponuda zakup Užice [DOCX | 42,6 KB]

11.05.2022. Konkursna dokumentacija zakup Užice [DOCX | 65,3 KB]

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00290/2022-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 20.05.2022. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

 

Datum objavljivanja: 10.05.2022. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa poslovnog prostora - Čačak

10.05.2022. Poziv za podnošenje ponuda zakup Čačak [DOCX | 41,7 KB]

10.05.2022. Konkursna dokumentacija zakup Čačak [DOCX | 64,2 KB]

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00291/2022-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 19.05.2022. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 27.12.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa magacinskog prostora - Šabac

Poziv za podnošenje ponuda - Šabac

Konkursna dokumentacija - Šabac

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01223/2021-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 04.01.2022. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 15.12.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa poslovnog prostora u Čačku za potrebe Odseka za operativni rad Čačak

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01231/2021-2200

15.12.2021. Poziv za podnošenje ponuda zakup Čačak [PDF | 202,5 KB]

15.12.2021. Konkursna dokumentacija zakup Čačak [PDF | 311,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 23.12.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 14.12.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa magacinskog prostora - Leštane

Poziv za podnošenje ponuda - Leštane

Konkursna dokumentacija - Leštane

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01224/2021-2200

Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 14.12.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa poslovnog prostora u Kragujevcu

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01229/2021-2200

14.12.2021.god. Poziv zakup PP KG [PDF | 161,0 KB]

14.12.2021.god. konkursna dokumentacija PP KG [PDF | 311,1 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.11.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka zakupa arhivskog prostora u Aleksandrovcu

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01119/2021-2200

22.11.2021. Poziv za podnošenje ponuda zakup Aleksandrovac [PDF | 238,4 KB]

22.11.2021. Konkursna dokumentacija zakup Aleksandrovac [PDF | 304,9 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 19.11.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka otvorenog i zatvorenog magacinskog prostora za region Niš

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01120/2021-2200

19.11.2021. Poziv za podnošenje ponuda zakup magacin Niš [PDF | 202,5 KB]

19.11.2021. Konkursna dokumentacija zakup magacin Niš [PDF | 370,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

 

Datum objavljivanja: 16.11.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara –  Zakup otvorenog i zatvorenog magacinskog prostora za region Novi Sad

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-01046/2021-2400

16.11.2021. Poziv magacin Novi Sad [PDF | 515,3 KB]

16.11.2021. Konkursna dokumentacija magacin Novi Sad [PDF | 378,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2021. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 16.11.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – Zakup poslovnog prostora u Novom Sadu

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00411/2021-2200

16.11.2021. Poziv poslovni prostor [PDF | 393,8 KB]

16.11.2021. Konkursna dokumentacija poslovni prostor [PDF | 429,1 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2021. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 21.10.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora Šilovo

Nabavka broj: NZNP 000-361-00-00046/2021-0000

21.10.2021. Poziv za podnošenje ponuda

21.10.2021. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 21.10.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora Ranilug

Nabavka broj: NZNP 000-361-00-00047/2021-0000

21.10.2021. Poziv za podnošenje ponuda

21.10.2021. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 21.10.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora Gračanica

Nabavka broj: NZNP 000-361-00-00048/2021-0000

21.10.2021. Poziv za podnošenje ponuda

21.10.2021. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 21.10.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora Kragujevac

Nabavka broj: 000-404-01-01206/2021-2200

21.10.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda Kragujevac IKT [PDF | 157,6 KB]

21.10.2021.god. Konkursna dokumentacija Kragujevac IKT [PDF | 308,1 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 28.10.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 20.10.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup otvorenog magacinskog prostora za teritoriju Kragujevca

Nabavka broj: 000-404-00-000981/2021-2200

20.10.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda otvoreni Kragujevac [PDF | 234,2 KB]

20.10.2021. Konkursna dokumentacija zakup otvoreni Kragujevac [PDF | 327,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 25.10.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 17.09.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Niš

Nabavka broj: 000-404-01-00842/2021-2200

17.09.2021. Poziv za podnošenje ponuda zakup Niš [PDF | 161,4 KB]

17.09.2021. Konkursna dokumentacija zakup Niš [PDF | 336,3 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 24.09.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 16.08.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup arhivskog prostora u površini  na teritoriji grada Niša za potrebe Poreske uprave – Filijale Niš

Nabavka broj: 000-404-01-00656/2021-2200

16.08.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Niš [PDF | 236,4 KB]

16.08.2021.god. Konkursna dokumentacija zakup Niš [PDF | 432,7 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 26.08.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

 

Datum objavljivanja: 29.07.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakupa magcinskog  prostora za teritoriju Kragujevac

Nabavka broj: 000-404-01-00655/2021-2200

29.07.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda magacin Kragujevac [PDF | 3.900,4 KB]

29.07.2021.god. Konkursna dokumentacija zakup Kragujevac [PDF | 338,9 KB]

02.08.2021.god. Izmena poziva zakup magacina Kragujevac [PDF | 368,3 KB]

02.08.2021.god. Izmena Konkursne dokumentacije zakup magacina Kragujevac [PDF | 595,3 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 05.08.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 28.07.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora Zemun

Nabavka broj: 000-404-01-00586/2021-2200

28.07.2021. Poziv za podnošenja ponuda Zemun [PDF | 199,4 KB]

28.07.2021. Konkursna dokumentacija Zemun [PDF | 516,6 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 03.08.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 01.06.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Kikindi

Nabavka broj: 000-404-01-00410/2021-2200

01.06.2021. Poziv za podnošenje ponuda Kikinda [PDF | 123,9 KB]

01.06.2021. Konkursna dokumentacija Kikinda [PDF | 343,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 09.06.2021. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 01.06.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Nišu

Nabavka broj: 000-361-00-00023-5/2021-2200

01.06.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Niš [PDF | 157,3 KB]

01.06.2021.god. Konkursna dokumentacija zakup Niš [PDF | 370,6 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 08.06.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 31.05.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Vranju

Nabavka broj: 000-361-00-00024/2021-2200

31.05.2021.god. Poziv za podnošenje ponuda zakup Vranje [PDF | 156,5 KB]

31.05.2021.god. Konkursna dokumentacija zakup Vranje [PDF | 312,4 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 07.06.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 28.05.2021. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Tutinu

Nabavka broj: 000-361-00-00022-5/2021-2200

28.05.2021.god. Poziv za podnošenje ponua zakup Tutin [PDF | 156,2 KB]

28.05.2021.god. Konkursna dokumentacija zakup Tutin [PDF | 336,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 03.06.2021. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 15.12.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave u Beogradu, Leštane

Nabavka broj: 000-404-00-01655/2020

15.12.2020. Poziv za podnošenje ponuda

15.12.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2020. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 15.12.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora za potrebe Poreske uprave u Šapcu

Nabavka broj: 000-404-00-01654/2020

15.12.2020. Poziv za podnošenje ponuda

15.12.2020. Konkursna dokumetacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2020. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 27.11.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini od 4000 do 4500 metara kvadratnih i 4800 - 5500 metara kvadratnih otvorenog prostora na teritiriji grada Niša za potrebe Poreske uprave u Nišu na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-00-01615/2020-4

27.11.2020. Konkursna dokumentacija

27.11.2020. Poziv za podnošenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda: 14.12.2020. godine, do 12.30 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 06.11.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

ZAKUP PROSTORA PORESKE UPRAVE U BEOGRADU, U UL. SAVE MAŠKOVIĆA BR. 3-5

06.11.2020. Javni oglas

06.11.2020. Obrazac ponude i izjava

Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2020. godine, do 14.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

NABAVKA DOBARA-ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ŠILOVO, ZA POTREBE PORESKE UPRAVE, FILIJALE KOSOVSKA MITROVICA

Nabavka broj: 000-404-01-01426/2020-0000

23.10.2020. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 06.11.2020. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

NABAVKA DOBARA-ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U GRAČANICI, ZA POTREBE PORESKE UPRAVE, FILIJALE KOSOVSKA MITROVICA

Nabavka broj: 000-404-01-01428/2020-0000

23.10.2020. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 06.11.2020. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

NABAVKA DOBARA-ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RANILUGU, ZA POTREBE PORESKE UPRAVE, FILIJALE KOSOVSKA MITROVICA

Nabavka broj: 000-404-01-01427/2020-0000

23.10.2020. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 06.11.2020. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

NABAVKA DOBARA-ZAKUP PARKING MESTA U ZATVORENOJ GARAŽI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Nabavka broj: 000-404-01-01419/2020-2200

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 06.11.2020. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

NABAVKA DOBARA-ZAKUP ZATVORENOG I OTVORENOG MAGACINSKOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Nabavka broj: 000-404-01-01418/2020-2200

poziv za podnošenje ponuda magacin NS

konkursna dokumentacija magacin [PDF | 346,3 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 05.11.2020. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra – Zakupa otvorenog magcinskog  prostora za teritoriju Kragujevac.

Nabavka broj: 000-404-01-00970/2020-2200

22.10.2020.god. Poziv za podnošenje ponuda magacin Kragujevac

22.10.2020.god. Konkursna dokumentacija magacin Kragujevac

Rok za dostavljanje ponuda: 28.10.2020. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 21.10.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobra-zakup pos.prostora u centru N.Sada, za potrebe Fil.Novi Sad 2.

Nabavka broj: 000-404-01-01434/2020-2200

21.10.2020. Poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija [PDF | 487,5 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 02.11.2020. godine, do 13.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 08.09.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 450 metara kvadratnih u užem centru Niša za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za poresku kontrolu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-01-00963/2020

08.09.2020. Poziv za podnošenje ponuda

08.09.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 15.09.2020. godine, do 12.30 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 20.07.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša a za potrebe Poreske uprave filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-00-00961/2020

 20.07.2020. Poziv za podnošenje ponuda

20.07.2020. Konkursna dokumetacija

  Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2020. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 13.07.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Beogradu, za potrebe Poreske uprave, Filijale Zemun.

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-00973/2020-0000

13.07.2020. Poziv za podnošenje ponuda

13.07.2020. Konkursna dokumetacija

Rok za dostavljanje ponuda: 24.07.2020. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 15.06.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 120 do 150 metara kvadratnih u širem centru Vranja za potrebe Poreske uprave filijale Vranje na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-01-00669/2020

15.06.2020 Poziv za podnošenje ponuda

15.06.2020 Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2020. godine, do 12.30 časova.

_____________________________________________

 Datum objavljivanja: 15.06.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 70 do 90 metara kvadratnih u Trgovinsko poslovnom centru „Ambasador“ u Nišu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-01-00670/2020

15.06.2020 Poziv za podnošenje ponuda

15.06.2020 Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2020. godine, do 13.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 11.06.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora u Novom Sadu

Nabavka broj: 2/2020

Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 477,8 KB]

Konkursna dokumentacija [PDF | 464,1 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 22.06.2020. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 02.06.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora u Kikindi

Nabavka broj: NZNP 1/2020

Konkursna dokumentacija [PDF | 347,0 KB]

Obrazac ponude [PDF | 19,9 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 12.06.2020. godine, do 13.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 26.05.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Zakupa poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Čačak.

Nabavka broj: 000-404-01-00462-5/2020-2200

26.05.2020.god. Poziv za podnošenje ponuda Čačak [PDF | 306,4 KB]

26.05.2020.god. Konkursna dokumentacija Čačak [PDF | 957,0 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2020. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 26.05.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Zakupa poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Užice.

Nabavka broj: 000-404-01-00464-5/2020-2200

26.05.2020.god. Poziv za podnošenje ponuda Užice [PDF | 279,7 KB]

26.05.2020.god. Konkursna dokumentacija Užice [PDF | 982,5 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2020. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 04.03.2020. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup sefa, za potrebe Poreske uprave, na teritoriji grada Niša.

Nabavka broj: 000-404-00-00264/2020

04.03.2020. Poziv za podnošenje ponuda sef i obrazac ponude

Rok za dostavljanje ponuda: 09.03.2020. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 16.12.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora u Šapcu, za potrebe Poreske uprave, Filijale Šabac

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-05247/2019-0000

16.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda

16.12.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 23.12.2019. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 09.12.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora u Beogradu, za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Odeljenja za postupanje sa robom

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-05140/2019-0000

09.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda

09.12.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 16.12.2019. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 06.12.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Kragujevcu za potrebe Poreske uprave, Sektora poreske policije, Operativnog odeljenjae Kragujevac, Odseka za operativni rad Kragujevac

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-05120/2019-2200

06.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda

06.12.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 06.12.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Čačku za potrebe Poreske uprave, Sektora poreske policije, Operativnog odeljenja Kragujevac, Odseka za operativni rad Čačak

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-05121/2019-2200

06.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda

06.12.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 06.12.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup arhivskog prostora u Aleksandrovcu za potrebe Poreske uprave, Filijala Kruševac

Nabavka broj: NZNP 000-404-01-05130/2019-2200

06.12.2019. Poziv za podnošenje ponuda

06.12.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 28.11.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup zatvorenog i otvorenog  magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave, na teritoriji grada Niša.

Nabavka broj: 000-404-00-05155/2019

28.11.2019. Poziv za podnošenje ponuda

28.11.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 13.12.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Šilovu, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 000-404-00-04912/2019-0000

23.10.2019. Poziv za podnošenje ponuda-Šilovo

23.10.2019. Konkursna dokumentacija-Šilovo

Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2019. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Ranilugu, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 000-404-00-04913/2019-0000

23.10.2019. Poziv za podnošenje ponuda-Ranilug

23.10.2019. Konkursna dokumentacija-Ranilug

Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2019. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.10.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Gračanici, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 000-404-00-04914/2019-0000

23.10.2019. Poziv za podnošenje ponuda-Gračanica

23.10.2019. Konkursna dokumentacija-Gračanica

Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2019. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 11.09.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 450 metara kvadratnih u užem centru Niša za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za poresku kontrolu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-01-04685/2019

 11.07.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

11.09.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2019. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 12.07.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - zakup magacinskog prostora ra potrebe - Odseka za magacinsko poslovanje (Magacin Kragujevac)

Nabavka broj: 400-404-01-00108/2019-K0140

12.07.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 156,0 KB]

12.07.2019.god. Konkursna dokumentacija [PDF | 1.211,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 18.07.2019. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 02.07.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora U Beogradu - Zemun

Nabavka broj: NZNP 000-361-00-000701/2019-0000

02.07.2019. Poziv za podnošenje ponuda

02.07.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.07.2019. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 14.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad

Nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora za potrebe Filijale Novi Sad 1

Nabavka broj: 2/2019

14.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

14.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 21.06.2019. godine.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora  za potrebe Filijale Novi Pazar - Odsek Turin

Nabavka broj: 400-404-01-00103/2019-K0138

12.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

12.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 18.06.2019. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

 Datum objavljivanja: 12.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 70 do 90 metara kvadratnih u Trgovinsko poslovnom centru „Ambasador“ u Nišu, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/1/2019

 12.06.2019. Poziv za podnošenje ponuda

 12.06.2019. Konkursna dokumentacija 

 Rok za dostavljanje ponuda: 17.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 07.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša a za potrebe Poreske uprave filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/3/2019

07.06.2019. Poziv za podnošenje ponuda

07.06.2019. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 17.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 06.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Kikindi, za potrebe Poreske uprave, Filijala Kikinda.

Nabavka broj: NZNP 1/2019

06.06.2019 Poziv za podnošenje ponuda

06.06.2019. Konkursna dokumentacija 

Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2019. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 120 do 150 metara kvadratnih u širem centru Vranja za potrebe Poreske uprave filijale Vranje na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/2/2019

 05.06.2019 Poziv za podnošenje ponuda

05.06.2019. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 10.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora  za potrebe Filijale Užice

Nabavka broj: 400-404-01-00099/2019-K0138

05.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

05.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

  Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

 PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora  za potrebe Filijale Čačak

Nabavka broj: 400-404-01-00098/2019-K0138

05.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

05.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 16.05.2019. godine

PORESKA UPRAVA - CENTRALA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup garažnog mesta u zatvorenoj garaži u Beogradu.

16.05.2019. Poziv za podnošenje ponuda

16.05.2019. Konkursna dokumentacija

31.05.2019. Odluka o obustavi postupka

Rok za dostavljanje ponuda: 31.05.2019. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 26.11.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog i otvorenog  magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Niš  na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/4/2018

26.11.2018. Oglas za podnošenje ponuda

26.11.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2018. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad 2

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave, Filijala Novi Sad 2.

Nabavka broj: NZNP 200/11/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacina za duvan u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/13/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacina u Zrenjaninu, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/14/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacina u Novom Sadu za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/12/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 06.09.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora, za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za terensku kontrolu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: NZNP 500/3/2018

06.09.2018 Oglas za podnošenje ponuda

06.09.2018 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2018. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 02.08.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša za potrebe Poreske uprave RO Niš – Filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: NZNP 500/2/2018

02.08.2018 Oglas za podnošenje ponuda

02.08.2018 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 17.08.2018. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 02.07.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup garažnih mesta u Novom Sadu za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/7/2018

02.07.2018. Poziv za podnošenje ponuda

02.07.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 18.07.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 17.05.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u TPC ,,Ambasador", za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: NZNP 500/1/2018

 17.05.2018. Oglas poslovni prostor zakup

17.05.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2018. godine, do 12,00 časova.

__________________________________________________

Datum objavljivanja: 29.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora (arhiva) za potrebe Ekspoziture Aleksandrovac

Nabavka broj: 400-404-01-00267/2017-J4006

29.12.2017.god. Poziv zakup Aleksandrovac

29.12.2017.god. Konkursna zakup Aleksandrovac

Rok za dostavljanje ponuda: 15.01.2018. godine. 

 __________________________________________________

Datum objavljivanja: 27.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka Poreske policije Čačak

Nabavka broj: 400-404-01-00260/2017-J4006

27.12.2017.god. Poziv zakup PP Čačak

27.12.2017.god. Konkursna zakup PP Čačak

Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018. godine. 

 __________________________________________________

 

Datum objavljivanja: 27.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka Poreske policije Kragujevac

Nabavka broj: 400-404-01-00259/2017-J4006

27.12.2017.god. Poziv zakup PP Kragujevac

27.12.2017.god. Konkursna zakup PP Kragujevac

Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018. godine. 

 __________________________________________________

Datum objavljivanja 27.12.2017.godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Nabvaka dobara- zakup magacinskog prostora za potrebe RO Beograd filijale Šabac

Nabavka broj 300-404-01-00229/2017-J1005

27.12.2017. Konkursna dokumentacija

27.12.2017. Poziv za podnošenje ponude

Rok za dostavljanje ponude 11.01.2018. godine.

___________________________________________________

Datum objavljivanja: 18.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora (arhive) za potrebe Poreske uprave Filijale Paraćin

Nabavka broj: 400-404-01-00214/2017-J4006

18.12.2017.GOD. Poziv za podnošenje ponuda

18.12.2017.GOD. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 29.12.2017. godine. 

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 13.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog i otvorenog  magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Niš  na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 8/2017

13.12.2017. Oglas za podnošenje ponuda

13.12.2017. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 28.12.2017. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.11.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup magacina za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 14/2017

23.11.2017. Poziv za podnošenje ponuda

23.11.2017. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.12.2017. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 04.09.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara –zakup poslovnog prostora, za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za terensku kontrolu na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 7/2017

04.09.2017. Oglas za podnošenje ponuda

04.09.2017. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2017. godine, do 12,00 časova 

________________________________________

Datum objavljivanja: 14.08.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora (arhive) za potrebe Poreske uprave Filijale Trstenik

Nabavka broj: 7D/2017

17.08.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 7D

14.08.2017.god Konkursna dokumentacija 7D

Rok za dostavljanje ponuda: 29.08.2017. godine, do 12,00 časova 

________________________________________

Datum objavljivanja: 23.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara –zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša za potrebe Poreske uprave RO Niš – Filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 2/2017

23.06.2017. Oglas za podnošenje ponuda

23.06.2017. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 10.07.2017. godine, do 12,00 časova 

________________________________________

Datum objavljivanja: 22.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Ekspoziture Tutin

Nabavka broj: 6D/2017

22.06.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 6D

22.06.2017.god. Konkursna dokumentacija 6D

Rok za dostavljanje ponuda: 07.07.2017. godine, do 12,00 časova 

____________________________________

Datum objavljivanja: 21.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Svilajnac

Nabavka broj: 5D/2017

21.06.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 5D

21.06.2017.god. Konkursna dokumentacija 5D

Rok za dostavljanje ponuda: 06.07.2017. godine, do 12,00 časova 

____________________________________

Datum objavljivanja: 20.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Kragujevac

Nabavka broj: 4D/2017

20.06.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 4D

20.06.2017.god. Konkursna dokumentacija 4D

Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2017. godine, do 12,00 časova

___________________________________

Datum objavljivanja: 12.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara - zakup magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave, Filijala Temerin

Nabavka broj: 20/17

12.06.2017. Konkursna dokumentacija

12.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda: 28.06.2017. godine, do 11,00 časova

________________________________________

Datum objavljivanja: 01.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora u Inđiji, za potrebe Poreske uprave, Filijala Inđija

Nabavka broj: 19/17

01.06.2017. Konkursna dokumentacija

01.06.2017. Poziv za podnošenje ponude

Rok za dostavljanje ponuda: 16.06.2017. godine, do 11,00 časova

____________________________________

Datum objavljivanja: 29.05.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora u Inđiji, za potrebe Poreske uprave, Filijala Inđija

Nabavka broj: 18/17

18 Konkursna dokumentacija

18 Poziv za podnošenje ponude

Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2017. godine, do 11,00 časova

_____________________________________

Datum objavljivanja: 18.05.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u TPC ,,Ambasador", za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 1/2017

18.05.2017. Oglas za podnošenje ponuda

18.05.2017. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2017. godine, do 12,00 časova.

__________________________________________________

Datum objavljivanja: 31.03.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Ćuprija, redni broj: 2D/2017

31.03.2017.god. Poziv za zakup Ćuprija 2D/2017

31.03.2017.god. Konkursna za zakup Ćuprija 2D/2017 

15.05.2017.god. Odluka o obustavi postupka 2D

_______________________________________________________

Datum objavljivanja: 03.02.2017. godine

PORESKA UPRAVA-Centrala

POZIV POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA - konsultacije na temu izrade tehničkih specifikacija za nabavku usluge izrade dizajna službenih uniformi za inspektore Poreske policije

03.02.2017. Poziv potencijalnim ponuđačima

________________________________________________________

Datum objavljivanja: 23.11.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 14, za potrebe Poreske uprave Filijala Novi Sad 2.

Nabavka broj: 21/2016

23.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

23.11.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.12.2016. godine, do 11,00 časova.

________________________________________________________

Datum objavljivanja: 07.11.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka usluga – uništenje prehrambenih proizvoda sa isteklim rokom trajanja( pšenica, kukuruz, suncekretova sačma) oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave RO Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 05/2016

07.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

07.11.2016. Konkursna dokumentacija

15.11.2016. Izmena konkursne dokumentacije

Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2016. godine, do 12:00 časova.

________________________________________________________

Datum objavljivanja: 26.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup magacinskog prostora za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 21/2016

26.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

26.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 10.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 24.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup garažnog prostora u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 24/2016

24.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 19.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup magacinskog prostora u Zrenjaninu, za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 22/2016

19.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

19.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 03.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 18.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 25/2016

18.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

18.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 02.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 05.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Niš - Filijale Niš, na period od devet(9) meseci.

Nabavka broj: 04/2016

05.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

05.10.2016. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 20.10.2016. godine do 12,00 časova

______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 28.06.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup prostora na kome mogu biti  smeštene 2 cisterne zapremine od najmanje 15 tona za smeštaj naftnih derivata, na period do jedne godine.

Nabavka broj: 03/2016

28.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

28.06.2016. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 13.07.2016. godine do 12,00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 30.03.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup skladišnog prostora za smeštaj do 20 tona naftnih derivata, na period od jedne godine.

Nabavka broj: 02/2016

30.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda

30.03.2016 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 14.04.2016. godine do 12,00 časova.

_________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 30.03.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup skladišnog prostora za smeštaj do 20 tona naftnih derivata, na period od jedne godine.

Nabavka broj: 02/2016

30.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda

30.03.2016 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 14.04.2016. godine do 12,00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.03.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj arhivskog materijala za potrebe Poreske uprave, Filijala Stara Pazova.

Nabavka broj: 02/2016

 22.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.03.2016. Konkursna dokumentacija

07.04.2016. Odluka o obustavi postupka

Rok za dostavu ponuda: 06.04.2016. godine do 11,00 časova.

_____________________________________________________________________

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 250 do 300 metara kvadratnih u centru Grada Niša za potrebe Regionalnog odeljenja Poreske policije Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 1/2016

03.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda

03.03.2016 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 18.03.2016. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara – poslovnog prostora, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, Filijala Mladenovac, na period od 12 meseca.

Nabavka broj: 01/2016

25.01.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.01.2016. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 09.02.2016. godine do 11.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 30.12.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj arhivskog materijala za potrebe Poreske uprave, Filijala Stara Pazova.

Nabavka broj: 62/2015

30.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.12.2015. Konkursna dokumentacija

05.02.2016.Odluka o obustavi S. Pazova

Rok za dostavu ponuda: 14.01.2016. godine do 11,00 časova.

_____________________________________________________________________

 

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara – zakup magacina, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, Filijala Šabac, na period od 24 meseca.

Nabavka broj: 33/2015

30.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.12.2015. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavu ponuda: 14.01.2016. godine do 11.00 časova.

_____________________________________________________________________

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u TPC ,,Ambasador", za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 18 meseci.

Nabavka broj: 3/2015

07.12.2015 Poziv za podnošenje ponuda

07.12.2015 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 22.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 27.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac
Javna nabavka  dobara – zakup arhivskog  prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Paraćin.

Nabavka broj: 12D/2015

27.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.11.2015. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 07.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 27.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac
Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka Poreske policije Čačak.

Nabavka broj: 10D/2015

27.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.11.2015. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 07.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 24.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac
Javna nabavka  dobara – zakup arhivskog prostora za potrebe Poreske uprave
Ekspoziture Aleksandrovac.

Nabavka broj: 13D/2015

24.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda 13d

24.11.2015. Konkursna dokumentacija 13D

Rok za dostavu ponuda: 03.12.2015. godine do 12.00 časova. ________________________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 23.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup magacinskog prostora zatvorenog i otvorenog, koji mora biti na jednom mestu, tj. istoj lokaciji, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama, na period od dve godine.

Nabavka broj: 2/2015

23.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda

23.11.2015. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavu ponuda: 08.12.2015. godine do 12.00 časova.

________________________________________________________________________________

 Datum objavljivanja: 23.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Kragujevac.

Nabavka broj: 11D/2015

 23.11.2015.god. Poziv zakup PP Kragujevac

23.11.2015.god. Konkursna zakup PP Kragujevac

Rok za dostavu ponuda: 03.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 19.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš za potrebe ekspoziture Niška Banja na period od 18 meseci.

Nabavka broj: 1/2015

19.11.2015 Poziv za podnošenje ponuda

19.11.2015 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 04.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 16.10.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 58/2015

16.10.2015. Poziv za podnošenje ponuda-zakup skladišta

Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 23.10.2015. godine do 11.00 časova.

23.06.2017. Konkursna dokumentacija [PDF | 1.089,6 KB]

_____________________________________________________________________