Порески календар

окт 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Правилник о врстама игара на срећу (каталог игара на срећу)

Правилник о врстама игара на срећу (каталог игара на срећу)

("Службени гласник РС" бр.129/24, 8/06, 16/11)

Члан 1.

            Овим правилником утврђују се врсте игара на срећу које се, сагласно члану 4. став 1. Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 84/04 – у даљем тексту: Закон), могу приређивати у складу са Законом.

 

Члан 2.

            Игре на срећу јесу:

            1) класичне игре на срећу;

            2) посебне игре на срећу;

            3) наградне игре у роби и услугама;

            4) игре путем интернета, телефона или на други начин путем телекомуникационих веза;

            5) квиз.

 

Члан 3.

             Класичне игре на срећу су основне класичне игре на срећу и остале класичне игре на срећу.

             Основне класичне игре на срећу су:

            1) лутрија, инстант-лутрија и друге сличне игре које за основу имају лутрију;

            2) спортска прогноза (погађање исхода фудбалских и других спортских такмичења);

            3) лото, кено и сличне игре;

            4) томбола, бинго и друге сличне игре које за основу имају томболу.

             Остале класичне игре на срећу су:

            1) фонто;

            2) СМС лутрија;

            3) остале игре на срећу путем СМС-а.

 

Члан 4.

            Посебне игре на срећу јесу:

            1) посебне игре на срећу у играчницама, и то:

                        (1) Блацкјацк (21),

                        (2) амерички роулетте,

                        (3) француски роулетте,

                        (4) Баццарат (Цхемин де фер),

                        (5) Црапс,

                        (6) Драw покер,

                        (7) Теxас Холдем покер,

                        (8) Цариббеан каро покер,

                        (9) Цариббеан 7 стид покер,

                        (10) Монеy wхеел,

                        (11) Сиц Бо,

                        (12) Лет ит риде,

                        (13) Пунто y Банцо;

            2) игре које се приређују на аутоматима;

            3) клађење на спортске и друге догађаје.

 

Члан 5.

            Наградне игре у роби и услугама су игре на срећу које у рекламне и друге сврхе приређује правно лице, предузетник и државни орган, односно организација, у којима се учесницима пружа могућност да остваре награду у стварима или услугама.

 

Члан 6.

            Игре на срећу путем интернета, телефона или на други начин путем телекомуникационих веза су игре на срећу које се приређују сагласно члану 13. став. 2. Закона.

 

Члан 7.

            Квиз у коме крајњи исход зависи од случаја или неког неизвесног догађаја сматра се игром на срећу у смислу овог правилника.

 

Члан 8.

            Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".