Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Javne nabavke    Javne nabavke male vrednosti - arhiva

Javne nabavke male vrednosti - arhiva

Datum objave Naziv javne nabavke Rok za dostavu ponuda
 05.01.2017.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara - balona sa vodom sa postavljanjem aparata za vodu za potrebe zaposlenih koji pohađaju obuke u Sektoru za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju.

Nabavka broj: JNMV 9/2016

05.01.2017. Poziv za podnošenje ponuda

05.01.2017. Konkursna dokumentacija

24.01.2017. Odluka o dodeli ugovora

30.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.01.2017. godine do 12:00 časova 
22.12.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara - komplet prve pomoći za vozila Poreske uprave -Centrale.

Nabavka broj: JNMV 5/2016

22.12.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.12.2016. Konkursna dokumentacija

13.01.2017. Odluka o dodeli ugovora

02.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 04.01.2017. godine do 12:00 časova
 09.11.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara- radne uniforme za zaposlene u restoranu društvene ishrane i kafe kuhinjama u Centrali Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 4/2016

09.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

09.11.2016. Konkursna dokumentacija

16.11.2016. Dodatna pojašnjenja

25.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

07.12.2106. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 21.11.2016. godine do 12:00 časova
 23.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge – pranje i peglanje veša za potrebe restorana Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 8/2016

23.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

23.08.2016. Konkursna dokumentacija

05.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

26.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.09.2016. godine do 12:00 časova 
03.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge – pranje i peglanje veša za potrebe restorana Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 3/2016

03.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

03.08.2016. Konkursna dokumentacija

19.08.2016. Odluka o obustavi postupka

22.08.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

18.08.2016. godine do 12:00 časova
20.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara dnevne štampe i časopisa

Nabavka broj: JNMV 2/2016

20.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

20.04.2016. Konkursna dokumentacija

25.04.2016. Dodatna pojašnjenja

28.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

09.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.04.2016. godine do 12:00 časova
12.04.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka male vrednosti dobara - akumulatorske baterije.

Nabavka broj: JNMV 09/2016

12.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

12.04.2016. Konkursna dokumentacija

20.04.2016. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

20.04.2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

28.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

19.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.04.2016. godine do 12:00 časova
24.03.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga praćenja medijskih objava u štampanim i elektronskim medijima - pres klipinga.

Nabavka broj: JNMV 1/2016

24.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.03.2016. Konkursna dokumentacija

04.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

15.04.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.04.2016. godine do 12:00 časova
29.02.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Kragujevac

Javna nabavka male vrednosti  dobara - gasa u bocama za rad viljuškara tipa: Yale GLP-16 koji kao pogonsko gorivo koristi gas, a za obavljanje poslova u Magacinu RO Kragujevac .  

Nabavka broj: JNMV 1/2016

29.02.2016.god Poziv za podnošenje ponuda JNMB 1/2016

29.02.2016.god Konkursna dokumentacija JNMB 1/2016

23.03.2016. Odluka o dodeli JNMV1

04.04.2016.god. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JNMV 1/2016

15.03.2016. godine do 12:00 časova 
31.12.2015.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka male vrednosti usluge - ispitivanja i karakterizacije otpada.

Nabavka broj: JNMV 32/2015

 31.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

31.12.2015. Konkursna dokumentacija

08.01.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.01.2016. Odluka o dodeli ugovora

09.02.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 15.01.2016. godine do 12:00 časova
 22.12.2015

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti  dobara - nabavku vode za piće (u balonima) sa postavljanjem aparata za vodu za potrebe zaposlenih koji pohađaju obuke u Sektoru za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 7/2015

22.12.2015. Konkursna dokumentacija

22.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

25.12.2015. Dodatna pojašnjenja

13.01.2016. Odluka o dodeli ugovora

22.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2015. godine do 12:00 časova  
 09.12.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra– nabavka poklona i promotivnog materijala, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 6/2015

09.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

09.12.2015. Konkursna dokumentacija

22.12.2015. Odluka o dodeli ugovora Partija 1

22.12.2015. Odluka o obustavi postupka javne nabavke za Partiju 2

30.12.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.12.2015. godine do 12:00 časova 
15.09.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra– nabavka poklona i promotivnog materijala, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 5/2015

15.09.2015. Poziv za podnošenje ponuda

15.09.2015. Konkursna dokumentacija

06.10.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 25.09.2015. godine do 12:00 časova 
 24.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge – pranje i peglanje veša za potrebe restorana Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 4/2015

24.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

24.07.2015. Konkursna dokumentacija

10.09.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.08.2015. godine do 12:00 časova  
12.06.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara-službenih legitimacija za ovlašćena lica Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 3/2015

12.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

12.06.2015. Konkursna dokumentacija-Prvi deo

12.06.2015. Konkursna dokumentacija-Drugi deo

14.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.06.2015. godine do 12:00 časova 
03.04.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara -  dnevne  štampe i časopisa za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 2/2015

03.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

03.04.2015. Konkursna dokumentacija

05.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.04.2015. godine do 12:00 časova

13.03.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga praćenja medijskih objava u štampanim i elektronskim medijima - pres klipinga za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 01/2014

13.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

13.03.2015. Konkursna dokumentacija

16.03.2015. Dodatna pojašnjenja

17.03.2015. Izmene konkursne dokumentacije

17.03.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

09.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.03.2015. godine do 12:00 časova 

NOVI ROK:

23.03.2015. godine do 12:00 časova

25.12.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra -  izrada i isporuka fiskalnih plombi, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 08/2014

25.12.2014. Poziv za podnošenje ponuda

25.12.2014. Konkursna dokumentacija

29.12.2014. Dodatna pojašnjenja 1

31.12.2014. Dodatna pojašnjenja 2

22.01.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.01.2015. godine do 12:00 časova
 07.11.2014

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra -  nabavka inventara za potrebe restorana i kafe kuhinje Poreske uprave Centrala

Nabavka broj: JNMV 07/2014

07.11.2014. Poziv za podnošenje ponuda

07.11.2014. Konkursna dokumentacija

10.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.11.2014. godine do 12:00 časova 
 03.09.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge obavljanja obaveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih u Poreskoj upravi

Nabavka broj: JNMV 05/2014

03.09.2014. Poziv za podnošenje ponuda

03.09.2014. Konkursna dokumentacija

05.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.09.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

21.10.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.09.2014. godine do 12:00 časova  
 22.08.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge skupljanja rublja i dostave na pranje

Nabavka broj: JNMV 06/2014

22.08.2014. Poziv za podnošenje ponuda

22.08.2014. Konkursna dokumentacija

17.09.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.09.2014. godine do 12:00 časova 
23.05.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge organizovanja usluga restorana i autobuskog prevoza, za učesnike Skupštine IOTA, a za potrebe Poreske uprave, po partijama:

Partija 1: Organizacija usluga restorana za učesnike Skupštine IOTA

Partija 2:Organizacijausluga restorana i autobuskog prevoza za učesnike Skupštine IOTA

23.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

23.05.2014. Konkursna dokumentacija

20.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija-2

20.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija-1

02.06.2014. godine do 12:00 časova
31.03.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga posredovanja pri obezbeđenju učešća na seminarima za potrebe zaposlenih Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 04/2014

31.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

31.03.2014. Konkursna dokumentacija

14.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.04.2014. godine do 15:00 časova
21.02.2014.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara - izrada i isporuka pečata

Nabavka broj: JNMV 03/2014

21.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

21.02.2014. Konkursna dokumentacija

19.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2014. godine do 12:00 časova
13.02.2014.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti usluga obezbeđenja avio karata za službena putovanja zaposlenih Poreske uprave u inostranstvo

Nabavka broj: JNMV 01/2014

13.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

13.02.2014. Konkursna dokumentacija

06.03.2014. Odluka o dodeli ugovora

14.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.02.2014. godine do 12:00 časova
20.12.2013.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara vode za piće ( u balonima) sa postavljanjem aparata za vodu

Nabavka broj: JNMV 14/2013

20.12.2013.Poziv za podnošenje ponuda

20.12.2013. Konkursna dokumentacija

23.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2013. godine do 12:00 časova
21.11.2013.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti usluge-formiranje nagradnog fonda za sprovođenje nagradne igre „Fiskalnim računom protiv sive ekonomije i do automobila“ - nabavka putničkog automobila

Nabavka broj: JNMV 12/2013

21.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

21.11.2013. Konkursna dokumentacija

11.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.12.2013. godine do 12:00 časova
20.11.2013.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobra-radne uniforme za zaposlene u restoranu društvene ishrane i kafe kuhinji u Centrali Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 11/2013

20.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

20.11.2013. Konkursna dokumentacija

25.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.12.2013. godine do 12:00 časova 
22.10.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka male vrednosti nabavka dobara - ugradnih ormara

Nabavka broj: JNMV 5/2013

22.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2013. Konkursna dokumentacija

25.10.2013. Izmena konkursne dokumentacije

06.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.11.2013 Do 12,00 časova 
03.10.2013.

 Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara – Radne uniforme za restoran društvene ishrane i kafe kuhinje u Centrali Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 7/2013

03.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

03.10.2013. Konkursna dokumentacija

09.10.2013. Dodatna pojašnjenja

05.11.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

14.10.2013. godine do 12.00 časova
23.09.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara – izrada i isporuka pečata za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 10/2013

23.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.09.2013. Konkursna dokumentacija

22.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.10.2013. godine do 12.00 časova
19.09.2013

Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova na rekostrukciji i adaptaciji poslovnog objekta Poreske uprave u Ustaničkoj ulici broj 130 u Beogradu.

Nabavka broj: JNMV 9/2013

19.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

19.09.2013. Konkursna dokumentacija

23.09.2013. Dodatna pojašnjenja

23.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

23.09.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

26.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

27.09.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 26.09.2013. godine do 12:00 časova
12.09.2013

Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga ispitivanja i karakterizacije otpada

Nabavka broj: JNMV 8/2013

12.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

12.09.2013. Konkursna dokumentacija

11.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.09.2013. godine do 12:00 časova
10.09.2013

Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga obezbeđenja avio karata za službena putovanja zaposlenih Poreske uprave u inostarnstvo

Nabavka broj: JNMV 6/2013

10.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

10.09.2013. Konkursna dokumentacija

12.09.2013. Dodatna pojašnjenja

08.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.09.2013. godine do 12:00 časova
02.09.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka male vrednosti ispitivanje i karakterizacija otpada

Nabavka broj: JNMV 4/2013

11.10.2013. OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

02.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

02.09.2013. Konkursna dokumentacija

16.09.2013 Do 12,00 časova 
13.08.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti ispitivanje i karakterizacija otpada

Nabavka broj: JNMV 5/2013

13.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.08.2013. Konkursna dokumentacija

22.08.2013 Pitanja i odgovori

27.08.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

23.08.2013. godine do 12:00 časova
31.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti usluga pranja i peglanja veša za potrebe restorana Poreske uprave u Beogradu

Nabavka broj: JN 004/2013

31.07.2013. Konkursna dokumentacija

31.07.2013. Poziv za podnošenje ponuda

30.08.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 07.08.2013. godine
do 12:00 časova
29.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Formiranje nagradnog fonda za sprovođenje nagradne igre „Fiskalnim računom protiv sive ekonomije i do automobila“- nabavka putničkog automobila

Nabavka broj: JN 003/2013

29.07.2013. Konkursna dokumentacija

29.07.2013. Poziv za podnošenje ponuda

27.08.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 08.08.2013. godine
do 12:00 časova
30.05.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti - Tehnička kontrola glavnog projekta adaptacije klimatizacije, energetskih i komunikacionih instalacija sa potrebnim građevinsko zanatskim radovima sale AOP-a i adaptacija sistema neprekidnog napajanja dizel agregata u objektu Poreske uprave u Beogradu u Ustaničkoj ulici broj 130.

Nabavka broj: JN 002/2013


30.05.2013. Konkursna dokumentacija

30.05.2013. Poziv za podnošenje ponuda

04.07.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 07.06.2013. godine
do 12:00 časova