На дан 18.04.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
262.900
266.938
271.374
Укупан број послатих рачуна
10.921.189
11.354.161
11.888.659
Укупан број јединствених кодова
13.388.748
13.906.723
14.552.638
На дан 18.04.2024. године
08:00
Укупно налога
262.900
Укупно рачуна
10.921.189
Укупно кодова
13.388.748
14:00
Укупно налога
266.938
Укупно рачуна
11.354.161
Укупно кодова
13.906.723
20:00
Укупно налога
271.374
Укупно рачуна
11.888.659
Укупно кодова
14.552.638