На дан 16.07.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
541.606
Укупан број послатих рачуна
106.649.965
Укупан број јединствених кодова
128.747.043
На дан 16.07.2024. године
08:00
Укупно налога
541.606
Укупно рачуна
106.649.965
Укупно кодова
128.747.043
14:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова
20:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова