Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Од увођења електронских сервиса поднето више од 11 милиона електронских пореских пријава

Од увођења електронских сервиса поднето више од 11 милиона електронских пореских пријава

штампај

08. 08. 2016.

Од почетка увођења електронских сервиса Пореске управе, поднето је укупно 11.118.317 електронских пореских пријава. Од тога је 10.800.010 електронских пријава поднето у последње три године, када је за већину пореских пријава уведена обавеза електронског подношења. Месечно се, у последњих шест месеци, у просеку поднесе око 430.000 електронских пореских пријава.

Од укупног броја пријава путем портала е-ПОРЕЗИ највише је поднето појединачних пореских пријава о обрачунатим порезима и доприносима, ПДВ пријава и пореских пријава за порез на добит правних лица.

Чак 95 одсто пореских прихода које администрира Пореска управа данас је покривено електронским сервисима за подношење пореских пријава, док ће сервиси за преостале пореске пријаве бити активирани у наредном периоду.

Порески обвезници за приступ електронским сервисима на порталу е-ПОРЕЗИ користе квалификоване електронске сертификате, један од најсавременијих и најсигурнијих начина заштите у електронској комуникацији.

Сталним унапређењем електронске комуникације пореских обвезника са Пореском управом посредством електронских сервиса е-ПОРЕЗИ, омогућено је лакше, брже и једноставније испуњавање пореских обавеза, као и смањење трошкова у поступку подношења пореских пријава. На порталу е-ПОРЕЗИ тренутно функционишу електронски сервиси за подношење 13 пореских пријава. Да би се пореским обвезницима помогло у извршавању пореских обавеза, општи поступак подношења електронских пријава приказан је у видео упутству за подношење електронских пореских пријава. За већину електронских пореских пријава сачињена су и појединачна корисничка, као и видео упутства која су објављена на сајту Пореске управе. Осим тога, помоћ и више информација обвезници могу добити посредством Контакт центра Пореске управе, на број телефона 0700-700-007 за позиве са фиксног и 011-3310-111 за позиве са мобилног телефона.  

                         Биро за информисање