Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Комуникација између грађана и државне управе

Комуникација између грађана и државне управе

штампај

22. 07. 2019.

Да ли комуникација између грађана и државне управе може да буде без стреса? Из Пореске управе поручују да може. Без рестриктивних мера, кроз добровољно измиривање пореских обавеза и најважније - међусобни партнерски однос. Контакт центар и шалтер „Ваш порезник“ део су онога што томе и доприноси.

Видео-прилог - погледајте овде

Имате недоумице око својих обавеза, много питања и треба вам одговор. Адреса на којој ћете добити све информације и разрешити недоумице за почетак може бити Контакт центар.

Јелена Марић из Контакт центра Пореске управе каже да порески обвезници, услуге контакт центра могу добити позивањем телефона 0700 700 007 и 011 33 10111 или постављањем питања путем сајта Пореске управе на која одговарамо електронском поштом или позивањем контакт телефона.

Поред оваквог облика све нејасно може постати јасно у директном разговору у 37 филијала широм Србије чека вас посебан шалтер „Ваш порезник“. Ни новорегистровани порески обвезници не морају да брину, едукација кроз стручне посете службеника Пореске управе биће довољна да из прве руке сазнате са своје права и обавезе. Специјалним тренинзима се припрема терен и заступање на поруку сцену незапослених. Љиљана Базић издваја тренинг тренера који се одржава у Развојној агенцији Србије и Националној служби за запошљавање при чему је циљ ове обуке био да она лица која су обучена након завршене обуке буду адекватно спремни да сами изврше обуке незапослених лица.

Ова лепеза услуга проширила се и до најмлађих у основним школама у Србији одржава се порески час. Милана Бојчић, порески саветник каже да је деци ј кроз интерактиван час на један занимљив начин објашњено шта су то порези, шта су то фискални рачуни, зашто је битно узимати фискални рачун при свакој куповини као и да је плаћање пореза држави обавеза. На крају часа основцима се пушта и филм „Порез плати да ти се добрим врати“.

Извор: О2