Порески календар

авг 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Пред блокадом 250 јавних предузећа

Пред блокадом 250 јавних предузећа

штампај

16. 08. 2013.

петак, 16. авг 2013, 19:30 -> 20:16

Око 250 јавних комуналних предузећа пред блокадом, због дугова за порезе и доприносе. Јавна предузећа и многе општине могли би да се нађу између чекића и наковња. Ако одвоје новац да покрију дуг за порезе и доприносе, касниће са плаћањем других обавеза. У том случају опет следи блокада рачуна, овог пута по Закону о ограничењу рокова плаћања.

Рачуни око 250 јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина би, због дуговања држави за порезе и доприносе, ускоро могли да буду блокирани. Само за 12 предузећа, локалне самоуправе прихватиле су да дају гаранцију да би се дуг репрограмирао, кажу у Пореској управи и поручују да ће се држати закона и принципа нулте толеранције према свим дужницима.

Када се споје суша и блокада рачуна комуналног предузећа за житеље бујановачких села то значи да им ни цистерне не доносе воду.

Заменик председника Општине Бујановац Стојанча Арсић каже да је "Комуналац" у блокади од половине јула, али обавезе које су настале неуплаћивањем доприноса за ПИО, пореза на зараде, датирају од 2009. до 2013. године.

"Око 44 милиона је основни дуг а са каматама износи 69 милиона", каже Арсић.

Општина је могла да да гаранцију за дуг "Комуналца" и рачун не би био блокиран, али није, као ни већина других локалних самуправа.

Према подацима Порексе управе, од 321 јавног комуналног предузећа чији је оснивач локална самоуправа, само 71 нема дуг, а од преосталих 250 - њих 57 дугује више од милион динара за порезе и доприносе.

"Онима који не плаћају редовно шаљемо опомене, ако не плате опет ми идемо у блокаду. Знамо да је тешко предузећима који сваки дан чекају неки новац, кредит и да та блокада може да уништи све. Али за сада по закону ми можемо да је скинемо само ако доибијемо неку гаранацију осигурање", каже директор Пореске управе Иван Симич.

Већина општина ипак није дала гаранцију да ће предузећа чији су оснивач вратити дуг. Саша Пауновић из Сталне конференције градова и општина каже да постоје три могућности.

"Прва да су локалне власти неажурне и нису схватиле озбиљно блокаду комуналних предузећа, други да до блокаде неће доћи, да ће се провући и неће платити дуговања која имају њихова комунална предузећа, и да се тешко одричу онога што желе да спроведу парама из буџета предузећа неће да плаћају старе дугове", каже Пауновић.

Ниједан од тих разлога није довољно јак да се дуг не плати, каже Пауновић. А у Министарству финансија и привреде су убеђени да наредних дана неће доћи до масовне блокаде рачуна комуналних преузећа.

"Јавна комунална предузећа су у служби грађана на територији јединица локалне самоуправе и потпуно сам сигуран да ће представници локалне самоуправе и руководство тих предузећа регулисати обавезе и наставити да плаћају као што то велика већина у овој земљи извршава", каже државни секретар Министарства финансија Александар Љубић.

Многе општине и јавна предузећа могли би да се нађу између чекића и наковња. Ако одвоје новац да покрију дуг за порезе и доприносе, може им се десити да касне са плаћањем других обавеза, а онда им опет следи блокада рачуна, овог пута по Закону о ограничењу рокова плаћања.

"Сваки онај ко не буде извршавао своје редовне обавезе према компанијама с којима је потписао уговор и не буде плаћао на време апсолутно ће бити блокиран истог дана", каже Љубић.

По овом основу, тренутно је у блокади 13 локалних самоуправа. Они који су задужени за увођење финансијске дисциплине у Србији, кажу да држава сада редовно измирује своје обавезе. Наглашавају да ће се држати принципа нулте толеранције и истог третмана свих - било да је у питању државно или приватно предузеће.

Целокупан извештај РТС-а, на ову тему, можете погледати овде