Порески календар

сеп 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Привредницима представљен нов модел фискализације

Привредницима представљен нов модел фискализације

штампај

13. 09. 2021.

У Привредној комори Србије одржан је стручни скуп посвећен увођењу новог модела фискализације, коме су присуствовали министар финансија Синиша Мали, директорка Пореске управе Драгана Марковић, представници Привредне коморе Србије, председник Управног одбора Налед-а Владислав Цветковић и 150 привредника.

Министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће рок за увођење новог модела фискализације бити продужен до 30. априла 2022. године и најавио почетак транзиционог периода за 1. новембар ове године. Истакао је да увођење и примена новог модела фискализације, за привреднике неће представљати додатни трошак јер ће држава субвенционисати набавку потребне опреме. Обвезници фискализације ће директно добијати новчана средства потребна за прелазак на нови модел фискализације. Укупни износ субвенција за прелазак на нови модел фискализације износи шест милијарди динара. Новац ће бити директно уплаћиван сваком пореском обвезнику који ће тако покрити трошкове обезбеђења неопходног уређаја и то по сто евра по продајном месту и по сто евра по фискалном уређају. Обвезници који нису у систему ПДВ-а добиће за 20 одсто већу субвенцију за фискалне уређаје због немогућности да искористе улазни ПДВ и како би тај трошак надоместили, рекао је министар Синиша Мали.

Директорка Пореске управе Драгана Марковић, на стручном скупу посвећеном увођењу новог модела фискализације, позвала је привреднике да активним учешћем допринесу успешном и благовременом увођењу новог модела фискализације у Републици Србији, чиме ћемо заједно направити снажан искорак у борби против сиве економије и у општем уређењу заједнице кроз поштовање прописа, рекла је директорка Марковић.

Директорка Драгана Марковић изјавила је том приликом да у овом моменту има око 150 пријављених корисника (потенцијалних произвођача) који развијају неку од компоненти новог система, којима техничку подршку пружа тим Пореске управе. У наредним данима очекују се прве пријаве за добијање одобрења за употребу нових електронских уређаја. Списак нових модела фискалних уређаја који буду одобрени за коришћење на територији Републике Србије, биће објављен на сајту Пореске управе www.purs.gov.rs.

Најавила је да ће од 1. октобра, посредством портала еПорези порески обвезници моћи да пријављују локације својих пословних јединица у којима обављају делатност за коју је неопходно поседовање  фискалног уређаја. Такође, од 1. новембра порески обвезници ће у пореском сандучету на порталу еПорези добити електронски позив да се пријаве за добијање безбедносних елемената које ће Пореска управа издавати бесплатно, уколико су претходно пријавили локације пословних јединица у којима обављају делатност.