На дан 26.05.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
489.083
490.541
491.956
Укупан број послатих рачуна
67.502.790
67.955.195
68.376.417
Укупан број јединствених кодова
81.178.115
81.727.386
82.239.758
На дан 26.05.2024. године
08:00
Укупно налога
489.083
Укупно рачуна
67.502.790
Укупно кодова
81.178.115
14:00
Укупно налога
490.541
Укупно рачуна
67.955.195
Укупно кодова
81.727.386
20:00
Укупно налога
491.956
Укупно рачуна
68.376.417
Укупно кодова
82.239.758