На дан 27.05.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
492.774
Укупан број послатих рачуна
68.705.128
Укупан број јединствених кодова
82.635.391
На дан 27.05.2024. године
08:00
Укупно налога
492.774
Укупно рачуна
68.705.128
Укупно кодова
82.635.391
14:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова
20:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова