На дан 15.04.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
229.887
233.869
237.744
Укупан број послатих рачуна
7.247.538
7.623.500
8.054.452
Укупан број јединствених кодова
8.962.264
9.415.708
9.936.565
На дан 15.04.2024. године
08:00
Укупно налога
229.887
Укупно рачуна
7.247.538
Укупно кодова
8.962.264
14:00
Укупно налога
233.869
Укупно рачуна
7.623.500
Укупно кодова
9.415.708
20:00
Укупно налога
237.744
Укупно рачуна
8.054.452
Укупно кодова
9.936.565