Порески календар

окт 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Појачане контроле евидентирања промета на познатим туристичким дестинацијама и музичким манифестацијама

Појачане контроле евидентирања промета на познатим туристичким дестинацијама и музичким манифестацијама

штампај

11. 08. 2022.

У току првих десет дана августа ове године, инспектори Пореске управе, извршили су бројне контроле евидентирања промета преко фискалних уређаја на територији целе Републике, у складу са законским прописима који се односе на нови модел фискализације, а који  подразумева обавезно издавање фискалног рачуна са свим прописаним елементима уз препознатљив QR код. Од 266 спроведених контрола, 193 су биле без утврђених неправилности, а у 73 објекта није евидентиран промет преко фискалних уређаја (27,44%).

Користећи напредне методе анализе ризика, као и предности савремених решења које доноси нови систем фискализације, тежиште контрола је, поред осталог, било на контроли пореских обвезника на туристичким дестинацијама и музичким манифестацијама као и обвезникa који се баве спортском и рекреативном делатношћу.

На Сабору трубача у Гучи, приликом извршених контрола, у шест малопродајних објекта су утврђене неправилности при евидентирању промета преко фискалних уређаја. У исто толико објеката утврђене су неправилности и приликом контроле у Врњачкој Бањи на манифестацији „Дани Бате Стојковића“.  Контролисано је и евидентирање промета на базенима и у објектима унутар базена на Новом Београду, Вождовцу, у Земуну, Добановцима, Смедереву и у Пожаревцу. У седам случајева утврђено је неиздавање фискалних рачуна за промет роба и пружања услуга. Инспектори Пореске управе, контролисали су и пословање објеката на купалиштима „Пачир“ у Суботици и „Штранд“ у Новом Саду. Том приликом, код пет пореских обвезника је утврђено да не издају фискалне рачуне. У свим случајевима кршења пореских прописа, примењују се казне у складу са законским одредбама.

Пореска управа, захваљујући новом моделу фискализације, располаже са свим неопходним подацима о промету, у реалном времену, на свакој малопродајној локацији у Републици. На тај начин, уз примену анализе ризика и циљаних контрола, у могућности је да ефикасно реагује на сваку неправилност код пореских обвезника који не испуњавају своје законске обавезе. Стога, позивамо обвезнике фискализације да поштују пореске прописе, који регулишу издавање фискалних рачуна приликом промета роба и услуга и на тај начин избегну непотребне контроле и казне.