На дан 16.06.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
532.061
532.322
532.594
Укупан број послатих рачуна
92.021.362
92.228.220
92.405.797
Укупан број јединствених кодова
110.670.788
110.931.036
111.155.007
На дан 16.06.2024. године
08:00
Укупно налога
532.061
Укупно рачуна
92.021.362
Укупно кодова
110.670.788
14:00
Укупно налога
532.322
Укупно рачуна
92.228.220
Укупно кодова
110.931.036
20:00
Укупно налога
532.594
Укупно рачуна
92.405.797
Укупно кодова
111.155.007