На дан 24.07.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
543.087
Укупан број послатих рачуна
110.445.200
Укупан број јединствених кодова
133.401.327
На дан 24.07.2024. године
08:00
Укупно налога
543.087
Укупно рачуна
110.445.200
Укупно кодова
133.401.327
14:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова
20:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова