На дан 07.02.2023. године
у 08:00 часова
у 14:00 часова
у 20:00 часова
Укупан број отворених налога
749.815
753.753
-
Укупан број послатих рачуна
64.679.335
65.277.766
-
На дан 07.02.2023. године
у 08:00 часова
Укупно налога
749.815
Укупно рачуна
64.679.335
у 14:00 часова
Укупно налога
753.753
Укупно рачуна
65.277.766
у 20:00 часова
Укупно налога
-
Укупно рачуна
-