više od500

elemenata fiskalnih uređaja je do danas odobrila Poreska uprava