Poreski kalendar

dec 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fiskalizacija    eFiskalizacija    Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja

Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja

Na ovoj stranici možete izvršiti pretragu i uvid u Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, koji Poreska uprava vodi u skladu sa Uredbom o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 32/21)

Napomena: Prilikom izbora ESIR-a obratiti pažnju na kompatibilnost sa Virtuelnim ili Lokalnim PFR-om. Kompatibilnost podrazumeva da se EFU komponente mogu međusobno povezati i izdati fiskalni račun u skladu sa zakonom. Preporučujemo da pre nabavke EFU, od dobavljača zahtevate demonstraciju istog a skeniranjem QR koda na bilo kom izdatom fiskalnom ili nefiskalnom isečku možete zaključiti da li međusobno povezane komponente funkcionišu na očekivani način.

Pretraga Registra odobrenih EFU:

Registar odobrenih elemenata EFU:

Tip EFU Naziv EFU Verzija IB elementa EFU Naziv i adresa podnosioca zahteva/dobavljača PIB i Matični broj Broj i datum rešenja o odobrenju Broj i datum rešenja o ukidanju odobrenja Vrsta odobrenja
ESIR Fis4Pos 21 1.1 126 DARIA MEMIŠ PR TRGOVINA NA VELIKO INFORMACIONO KOMUNIKACIONOM OPREMOM BEOGRAD
Dinarska 14, Beograd-Savski Venac
107862766
63044342
000-092-00-00373/2021-0000
29.10.2021.

Prenosivo
(Napredni)
LPFR Int Raster Win LPFR 1.0 95 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Toše Jovanovića 11, Beograd-Čukarica
103198263
17521926
000-092-00-00371/2021-0000
29.10.2021.

Prenosivo
ESIR TiMKasa 2.0.0.0 9 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Mokroluška 24/2, Kaluđerica, Beograd-Grocka
110108701
21299235
000-092-00-00372/2021-0000
29.10.2021.

Prenosivo
(Napredni)
ESIR PENpos-EV1 1.1 135 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Jablanička 27, Beograd, Čukarica
102786854
17464388
000-092-00-00377/2021-0000
04.11.2021.

Prenosivo
(Napredni)
LPFR TiMProcesor 1.0.0.0 10 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Mokroluška 24/2, Kaluđerica, Beograd
110108701
21299235
000-092-00-00378/2021-0000
04.11.2021.

Prenosivo
ESIR Sparkom VP 1.0 72 SVETLANA LAZIĆ PR PROIZVODNA RADNjA SPARKOM LAZARICA
Čitlučka 10a, Lazarica, Kruševac
108130752
63237256
000-092-00-00384/2021-0000
08.11.2021

Prenosivo
(Napredni)
LPFR HCP – LPFR W 1.15 127 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE HCP DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Nake Spasić 1, Beograd, Savski Venac
103790096
20022191
000-092-00-00394/2021-0000
10.11.2021

Prenosivo
ESIR REAL CODE Online Kasa 1.01 59 SLAVICA NOVAKOVIĆ PR AGENCIJA ZA INFORMATIČKI INŽENJERING REAL CODE SMEDEREVO
Ive Andrića 10, Smederevo
109624609
64313134
000-092-00-00390/2021-0000
12.11.2021

Prenosivo
(Osnovni)
ESIR HOPS POSv3 3.0 155 KNJIGOVODSTVENA INFORMATIČKA AGENCIJA HARD OFFICE DUŠKO RADOJČIN PR ZRENJANIN
Carice Milice 1, Zrenjanin
100909061
54154275
000-092-00-00396/2021-0000
12.11.2021

Prenosivo
(Napredni)
LPFR DG-LPFR 1.0 25 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Jablanička 27, Beograd, Čukarica
102786854
17464388
000-092-00-00391/2021-0000
12.11.2021

Prenosivo
LPFR L-PFR+ 1.0.0 122 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Narodnog fronta 21, Novi Sad
101647464
08745838
000-092-00-00393/2021-0000
12.11.2021

Prenosivo
ESIR SKY POS esir osnovni 9 145 NAV SOFT DOO ZA INFORMATIČKE USLUGE PETROVARADIN
Okrugićeva 17/16, Petrovaradin, Novi Sad
106516156
20619988
000-092-00-00404/2021-0000
18.11.2021

Prenosivo
(Osnovni)
LPFR myLPFR 1.0.0 164 MYOFFICE DOO PANČEVO
Kralja Milana Obrenovića 3/28, Pančevo
104678342
20206772
000-092-00-00405/2021-0000
23.11.2021

Prenosivo
ESIR DG-Esir 1.0 24 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Jablanička 27, Beograd, Čukarica
102786854
17464388
000-092-00-00410/2021-0000
26.11.2021

Prenosivo
(Napredni)
ESIR .Orfej2022 21.11.1.0 173 ŠTURKOMERC-PETROLSOFT ING DOO BEOGRAD(RAKOVICA)
PATRIJARHA DIMITRIJA 12i, Beograd, Rakovica
102065539
07697180
000-092-00-00412/2021-0000
26.11.2021

Prenosivo
(Osnovni)
ESIR Europos ESIR 1.0.0.1 175 DRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I ZASTUPANJE U OBLASTI INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA EUROPOS AD BEOGRAD
Bulevar Umetnosti 27, Beograd, Novi Beograd
100008800
06538088
000-092-00-00414/2021-0000
26.11.2021

Prenosivo
(Napredni)
ESIR AbacusNET V1.1 136 SHROOMS SOFT DOO OBRENOVAC
Miloša Obrenovića 7 b, Obrenovac
104219753
20110074
000-092-00-00413/2021-0000
29.11.2021.

Prenosivo
(Napredni)
ESIR FMT Fiscal - ESIR 1.0 165 FLEET MANAGEMENT TEAM d.o.o. Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 165D, Beograd, Novi Beograd
112121608
21611158
000-092-00-00403/2021-0000
30.11.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
ESIR TokyoPOS 4.00 181 VLADAN IMPERL PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE SAVETA I IZRADU KOMPJUTERSKIH PROGRAMA BEOGRAD
Baštovanska 55b, Beograd, Voždovac
110771279
64991353
000-092-00-00417/2021-0000
01.12.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
ESIR TMaster 2.0 208 5.COM DOO BEOGRAD (RAKOVICA)
Marička 22, Beograd, Rakovica
105917685
20489197
000-092-00-00423/2021-0000
02.12.2021

Prenosivo
(Osnovni)