На дан 23.04.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
311.562
314.364
317.592
Укупан број послатих рачуна
17.717.181
18.171.219
18.746.240
Укупан број јединствених кодова
21.574.390
22.113.899
22.800.905
На дан 23.04.2024. године
08:00
Укупно налога
311.562
Укупно рачуна
17.717.181
Укупно кодова
21.574.390
14:00
Укупно налога
314.364
Укупно рачуна
18.171.219
Укупно кодова
22.113.899
20:00
Укупно налога
317.592
Укупно рачуна
18.746.240
Укупно кодова
22.800.905