На дан 20.05.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
466.626
468.065
469.561
Укупан број послатих рачуна
57.832.011
58.288.396
58.848.476
Укупан број јединствених кодова
69.648.301
70.194.195
70.867.460
На дан 20.05.2024. године
08:00
Укупно налога
466.626
Укупно рачуна
57.832.011
Укупно кодова
69.648.301
14:00
Укупно налога
468.065
Укупно рачуна
58.288.396
Укупно кодова
70.194.195
20:00
Укупно налога
469.561
Укупно рачуна
58.848.476
Укупно кодова
70.867.460