На дан 15.04.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
229.887
Укупан број послатих рачуна
7.247.538
Укупан број јединствених кодова
8.962.264
На дан 15.04.2024. године
08:00
Укупно налога
229.887
Укупно рачуна
7.247.538
Укупно кодова
8.962.264
14:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова
20:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова