Порески календар

окт 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Трећина испала из мировања

Трећина испала из мировања

штампај

22. 08. 2013.

четвртак, 22. авг 2013, 19:30 -> 20:57 извор: РТС

На хиљаде предузећа која су крајем марта направила најповољнији порески репрограм, уз отпис камата, уверило се да ни дуг без камате није добар друг. Да би се решиле тог баласта, који достиже и две трећине дуга, за велике фирме било је довољно да се као редовне платише доказују годину дана, за мале две године. За сада из репрограма, уз отпис камата, испада свако ко месец заврши без уплаћених пореза и доприноса.

Према најновијем податку Пореске управе, чак 99 хиљада пореских обвезника који су добили најповољнију могућност репрограма дуга уз отпис камата, изгубило је на то право. Међу њима је више од 30 хиљада предузећа. Њихова једина обавеза била је да годину-две редовно плаћају текуће пореске обавезе, после чега би им камата била отписана, док би главницу дуга враћали на рате.

Да ни дуг без камате није добар друг, уверило се, у кратком року, на хиљаде предузећа која су крајем марта направила најповољнији порески репрограм, уз отпис камата. Да би се решиле тог баласта, који достиже и две трећине дуга, за велике фирме било је довољно да се као редовне платише доказују годину дана, за мале две године. О неуспешном покушају да поштују пореску дисциплину, нико од њих не жели да говори.

"То је исто као кад узимаш кредит у банци па кажеш само да добијем кредит па ћу да отплаћујем на рате, али после сваки месец кад дође та рата на наплату поред осталих обавеза, то је веома тешко и једна трећина предузећа је испала из репрограма", каже директор Пореске управе Иван Симич.

Тако је, уместо мировања дуга, уз отпис камата, тим обвезницима активирано цело задужење, које износи 65 милијарди динара.

У удружењима послодаваца процењују да је темпо избацивања из репрограма сада брз, јер су у њега ушла и предузећа која одавно нису ликвидна.

Милан Кнежевић из Асоцијаије малих и средњих предузећа каже да је драма страховита али се мора истрајати на уређеној земљи у којој је порез не морална обавеза, већ законска принуда.

"Доћи ће до рашчишћавања актера, привредних друштава на тржишту, али ћемо једном направити искорак у правом смеру, порез се мора плаћати", каже Кнежевић.

За сада из репрограма, уз отпис камата, испада свако ко месец заврши без уплаћених пореза и доприноса. Једно од удружења послодаваца залаже се за додатну толеранцију. 

"За оне који су евентуално закаснили једну или две рате треба наћи јасан и транспарентан начин који ће важити за све, како ће бити у ситуацији да наставе са репрограмом јер могуће да им је ситуација у међувремену постала боља", рекао је Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије.

Међу дужницима који се тек договарају о репрограму, многи и даље траже отпис камата. Порука порезника је јасна - 31. март био је последњи рок за такав захтев.

"Нема више могућности отписа камата, и камата и главница могу да иду у репрогам уколико се загарантира нека гаранција за тај репрограм, ако не, онда мора да се плати све ако не, онда иде блокада", каже Симич.

На нулту пореску толеранцију, једнаку за све, највећа замерка и стручњака и привредника јесте то што није уведена раније, када је привреда бележила највећи раст.

Линк