На дан 12.07.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
540.806
540.888
Укупан број послатих рачуна
104.833.950
105.013.222
Укупан број јединствених кодова
126.498.560
126.719.318
На дан 12.07.2024. године
08:00
Укупно налога
540.806
Укупно рачуна
104.833.950
Укупно кодова
126.498.560
14:00
Укупно налога
540.888
Укупно рачуна
105.013.222
Укупно кодова
126.719.318
20:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова