Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Фискализација    еФискализација    Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21)

Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.

Претрага Регистра одобрених ЕФУ:

Регистар одобрених елемената ЕФУ:

R. br. Тип ЕФУ Назив ЕФУ Верзија ИБ елемента ЕФУ Назив и адреса подносиоца захтева/добављача ПИБ и Матични број Број и датум решења о одобрењу Број и датум решења о укидању одобрења Врста одобрења
51 ЛПФР eFiskalizator 2022 1.0.0.0 158 Привредно друштво за пружање услуга из области информационих технологија ProudSource IT ДОО Београд-Стари Град
Будимска 20/4, Београд, Стари Град
109242618
21147940
000-092-00-00472/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
52 ЕСИР AutoTek V1.0 251 REGOS DOO NOVI SAD
Пушкинова 1А/29, Нови Сад
110866022
21395463
000-092-00-00477/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
53 ЕСИР PosIR 21.12.1 276 PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I IZRADU INFORMACIONIH SISTEMA AB SOFT DOO, BEOGRAD (VRAČAR)
Господара Вучића 21, Београд, Врачар
100222454
07528906
000-092-00-00476/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
54 ЕСИР PosBoX 7.0.0.63 94 NENAD STOJANOVIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA ENIAC COMPUTERS NEGOTIN
ЈНА 1А, локал 56, Неготин
105059116
60722102
000-092-00-00478/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
55 ЕСИР VENDOR 4.01 205 FIS POINT DOO KRAGUJEVAC
Милована Гушића 23/2, Крагујевац
108004208
20914068
000-092-00-00474/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
(Основни)
56 ЕСИР ABAKUS TEST ver.1.0 1.0 293 AGENCIJA ABAKUS PLUS ALEKSANDAR SENIČIĆ PR KRALJEVO
Трг српских ратника 3/29, Краљево
101069415
56815252
000-092-00-00475/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
57 ЕСИР 1CS Komercijalno poslovanje 4.0.1.248 156 ALEKSANDAR DOJNOV PR PROGRAMER 1 CLICK SOFT BEOGRAD
Кнез-Милетина 32/21, Београд, Стари Град
108356724
63395552
000-092-00-00479/2021-0000
21.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
58 ЛПФР L-PFR+ Android [CASTLES-SATURN1000F2] 1.0.0 262 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00454/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
59 ЛПФР L-PFR+ Android [SUNMI-V2PRO] 1.0.0 268 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00480/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
60 ЕСИР Fisky 1.0.0.0 231 PREDUZEĆE ZA DIGITALNI INŽENJERING DIGIPRO DOO, ŠABAC
Јеле Спиридоновић Савић 22, ШАБАЦ
106640553
20649941
000-092-00-00484/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
(Основни)
61 ЕСИР MiddleWare 4 unregistered APP 303 DARIA MEMIŠ PR TRGOVINA NA VELIKO INFORMACIONO KOMUNIKACIONOM OPREMOM BEOGRAD
Динарска 14, Београд
107862766
63044342
000-092-00-00489/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
62 ЕСИР DCS Cafe Soft 17.0.0 270 Duško Cibulja PR Računarsko programiranje DC SOFT Subotica
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 2/54, Суботица
108524601
63512451
000-092-00-00492/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
63 ЕСИР SpaNET v1.1 215 SHROOMS SOFT DOO OBRENOVAC
Милоша Обреновића 7 б, Обреновац
104219753
20110074
000-092-00-00493/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
(Основни)
64 ЕСИР DCS Retail POS 17.0.0 271 Duško Cibulja PR Računarsko programiranje DC SOFT Subotica
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 2/54, Суботица
108524601
63512451
000-092-00-00496/2021-0000
23.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
65 ЕСИР DCS Hotel Soft 25.0.0 214 Duško Cibulja PR Računarsko programiranje DC SOFT Subotica
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 2/54, Суботица
108524601
63512451
000-092-00-00497/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
66 ЕСИР Softskywin 1.0.1 287 RAMIZ SALIHAGIĆ PREDUZETNIK, POSLOVNA AGENCIJA SOFTSKY VRČIN
Крагујевачки пут 29а, Врчин, Гроцка
100602753
54598246
000-092-00-00498/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Основни)
67 ЕСИР Softskyweb 1.0.1 288 RAMIZ SALIHAGIĆ PREDUZETNIK, POSLOVNA AGENCIJA SOFTSKY VRČIN
Крагујевачки пут 29а, Врчин, Гроцка
100602753
54598246
000-092-00-00499/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Основни)
68 ЕСИР VerFISC 2.1 269 VERZIJA DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)
Даросавачка 2, Београд, Звездара
105559146
20413760
000-092-00-00501/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
69 ЕСИР BxPOS 3.2 131 DRUŠTVO ZA RAZVOJ POSLOVNIH REŠENJA MEGAS3MS DOO SUBOTICA
Првомајска 43, Суботица
107334678
20782846
000-092-00-00500/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Основни)
70 ЕСИР Aria 6.0.0 325 CODEUX DOO BEOGRAD
Трнска 7, Београд, Врачар
112821082
21746282
000-092-00-00502/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Основни)
71 ЕСИР RegOs 1.0 323 REGOS DOO NOVI SAD
Пушкинова 1А/29, Нови Сад
110866022
21395463
000-092-00-00504/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
72 ЕСИР Fiskal App v1 64 IT Creator SLTS d.o.o. Beograd-Vračar
Крунска 24, Београд, Врачар
108609808
21033626
000-092-00-00507/2021-0000
27.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
73 ЕСИР Orion 1.0 261 PREDUZEĆE ZA PROMET I POSLOVNE USLUGE PRUS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Браће Јерковић 165/25, Београд, Вождовац
100192017
17092758
000-092-00-00510/2021-0000
27.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
74 ЕСИР CashRegister 1.0.2 259 CMS INFOS DOO PREDUZEĆE ZA USLUGE, PROMET I PROIZVODNJU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Палмира Тољатија 4, Београд, Нови Београд
100136498
07887027
000-092-00-00509/2021-0000
27.12.2021.

Преносиво
(Основни)
75 ЕСИР Garson POS 7 7.0 267 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00513/2021-0000
27.12.2021.

Преносиво
(Основни)
76 ЛПФР FoxCreek 1.0.3.0 186 RCL SYST PROGRAMSKA OPREMA I KOMPJUTERI DOO, BEOGRAD
Пивљанина Баја 75 а, Београд, Савски Венац
103627825
17591444
000-092-00-00508/2021-0000
28.12.2021.

Преносиво
77 ЛПФР S4F-ESDC 1.0 160 FISCAL SOLUTIONS DOO NOVI SAD
Темерински пут 50, Нови Сад
103247586
08807434
000-092-00-00515/2021-0000
28.12.2021.

Преносиво
78 ЕСИР Unipos ESIR v1.0 265 Unipos d.o.o. Šabac
Обилазни пут бб, Мајур, Шабац
112781295
21737810
000-092-00-00495/2021-0000
28.12.2021.

Преносиво
(Основни)
79 ЛПФР Fiscal Middleware 1.0201 209 KAME DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Виноградска 202, Београд, Нови Београд
104170932
20104805
000-092-00-00514/2021-0000
28.12.2021.

Преносиво
80 ЕСИР Allegra 6.0.0 324 CODEUX DOO BEOGRAD
Трнска 7, Београд, Врачар
112821082
21746282
000-092-00-00521/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
(Основни)
81 ЕСИР Poslovanje 2.21.0 299 ZORAN MITROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE MOFFICE DEVETI MAJ
Топличког партизанског одреда 101, Палилула, Ниш
105263169
60918970
000-092-00-00522/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
82 ЛПФР Android LPFR 1.0 332 MOJA KASA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC
Капетана Миодрага Милетића 2б
112696424
21721247
000-092-00-00525/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
83 ЕСИР BxPOS WIN 3.4 279 DRUŠTVO ZA RAZVOJ POSLOVNIH REŠENJA MEGAS3MS DOO SUBOTICA
Првомајска 43, Суботица
107334678
20782846
000-092-00-00526/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
(Основни)
84 ЛПФР InfoLPFR 1.0.0.0 274 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA INFOSYS DOO UŽICE
Међај 2, Ужице
101502409
06568483
000-092-00-00520/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
85 ЕСИР TouchPOS REST 4.0.1 339 RAJOVIĆ ZORAN PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KOMPJUTERSKIH USLUGA 013 SOFT BAVANIŠTE
Двадесетдеветог Новембра 16, Ковин, Баваниште
103590529
56680845
000-092-00-00524/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
(Основни)
86 ЛПФР Master LPFR 1.0 203 MASTER SOFTWARE DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Милутина Миланковића 9 ж, Нови Београд, Београд
111560838
21502243
000-092-00-00527/2021-0000
30.12.2021.

Преносиво
87 ЛПФР L-PFR+ Android [SUNMI-D2MINI] 1.0.0 334 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00516/2021-0000
30.12.2021.

Преносиво
88 ЕСИР BIS POS 1.0 236 Ermedin Kamberović PR radnja za računarsko programiranje i trgovinuBKC SOFT Sjenica
Kralja Petra Prvog bb, Sjenica
107662382
62900113
000-092-00-00001/2022-0000
04.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
89 ЕСИР Softek ESIR 1.0 338 DIVAC SRDJAN PREDUZETNIK, AGENCIJA SOFTEK UŽICE
Kosovska 4/9, Užice
102833410
55773726
000-092-00-00004/2022-0000
05.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
90 ЕСИР InfoESIR S1.0 351 Privredno društvo za projektovanje informacionih sistema INFOSYS doo Užice
Međaj 2, Užice
101502409
06568483
000-092-00-00007/2022-0000
06.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
91 ЕСИР ESIR SIS 20211011 v.01 264 Preduzeće za programe i opremu informacionih sistema Softver-Informacioni Sistemi Doo
Radoja Dakića 10, Beograd, Zemun
100012822
07469381
000-092-00-00011/2022-0000
10.01.2022

Преносиво
(Напредни)
92 ЕСИР eBar eFI 1.0 286 eBar Software doo
Milke Grgurove 2a, Beograd, Voždovac
110131997
21303682
000-092-00-00012/2022-0000
10.01.2022

Преносиво
(Основни)
93 ЕСИР Sors Kasa 1.0 321 Softkom Doo
Takovska 20, Beograd, Palilula
103592993
17587528
000-092-00-00014/2022-0000
10.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
94 ЕСИР SHOPSY 1.0.0 360 RCL SYST Programska oprema i kompjuteri doo
Pivljanina Baja 75a, Beograd, Savski venac
103627825
17591444
000-092-00-00010/2022-0000
10.01.2022

Преносиво
(Основни)
95 ЕСИР Minister 7.01 61 FIS POINT DOO
Milovana Gušića 23/2, Kragujevac
108004208
20914068
000-092-00-00009/2022-0000
11.01.2022.

Преносиво
(Основни)
96 ЕСИР MFP ESIR POS 1.0.0.0.2 365 RAČUNAR DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Ljube Kovačevića 1, Valjevo
100068024
17258290
000-092-00-00017/2022-0000
13.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
97 ЕСИР Adeo POS Android ESIR v1.0 349 Preduzeće za informatički inženjering, servisiranje i prodaju biro i fiskalne opreme IT ELECTRIC DESIGN Doo
Bulevar Mihajla Pupina 10 z, vp 68, Beograd, Novi Beograd
104603333
20195576
000-092-00-00018/2022-0000
14.01.2022

Преносиво
(Основни)
98 ЕСИР EuroWin3 1.001 48 Eurobiro plus doo Beograd
Mihaila Bulgakova 8a/8, Beograd, Zvezdara
103876437
20018356
000-092-00-00020/2022-0000
17.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
99 ЕСИР MatStr 1.0.0.1 225 Zoran Kovačević PR Računarsko programiranje FISKALSOFT
Jovana Skerlića 1, Jagodina
112783278
66352439
000-092-00-00022/2022-0000
17.01.2022.

Преносиво
(Основни)
100 ЕСИР asw:mercantis POS 1.0.0 315 ASW-Inženjering preduzeće za projektovanje i realizaciju informacionih sistema doo
Takovska 45a, Palilula, Beograd
100279889
07906633
000-092-00-00021/2022-0000
17.01.2022.

Преносиво
(Напредни)