На дан 17.06.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
532.729
532.927
533.142
Укупан број послатих рачуна
92.536.034
92.727.668
92.926.872
Укупан број јединствених кодова
111.317.622
111.554.430
111.801.547
На дан 17.06.2024. године
08:00
Укупно налога
532.729
Укупно рачуна
92.536.034
Укупно кодова
111.317.622
14:00
Укупно налога
532.927
Укупно рачуна
92.727.668
Укупно кодова
111.554.430
20:00
Укупно налога
533.142
Укупно рачуна
92.926.872
Укупно кодова
111.801.547