Poreski kalendar

okt 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Saopštenja    Za medije    VAŽNO OBAVEŠTENjE - Predlog Vlade Republike Srbije za regulisanje obaveza fizičkih lica – radnika na internetu po osnovu poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva

VAŽNO OBAVEŠTENjE - Predlog Vlade Republike Srbije za regulisanje obaveza fizičkih lica – radnika na internetu po osnovu poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva

štampaj

05. 02. 2021.

Nakon više sastanaka sa predstavnicima Udruženja radnika na internetu, Vlada Republike Srbije je dala sledeći predlog:

1. Obustavljaju se  kontrole Poreske uprave i naplata poreza i doprinosa na prihode koje iz inostranstva ostvaruju radnici na internetu do usvajanja izmena Zakona o porezu na dohodak građana kojim će se na celovit način urediti način utvrđivanja i plaćanja navedenih obaveza;

2. Da se izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, način obračuna i plaćanja prethodno nastalih poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva uredi na sledeći način:

  • ­Visina obaveze utvrđuje se rešenjem Poreske uprave i ista se plaća u ratama u periodu do 10 godina;
  • ­Normirani troškovi se priznaju u visini od 43% ostvarenih prihoda;
  • ­Kamata na prethodno nastale obaveze se ne obračunava za period do donošenja rešenja Poreske uprave.

3. Rok za izmenu Zakona o porezu na dohodak građana je do maja 2021. godine.

4. Predlog Vlade Republike Srbije ne odnosi se na prihode od izdavanja nepokretnosti, posredovanja i trgovine kriptovalutama, dobitaka od igara na sreću koji nisu ostvareni u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

5. Radnopravni status za fleksibilne oblike rada biće uređen posebnim zakonom.

Za dodatne informacije obveznici se mogu obratiti poreskim službenicima u sledećim organizacionim jedinicama Poreske uprave:

Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd

Redni broj

Filijala

Ime

Prezime

1

Centar

Danijela

Sekulić

2

Novi Beograd

Mladen

Nedaković

3

Zvezdara

Luka

Šijan

4

Palilula

Predrag

Martinović

 

 

Svetlana

Popović

5

Zemun

Tijana

Vukmirović

6

Voždovac

Dragana

Moravčević

7

Čukarica

Snežana

Živković

8

Valjevo

Branka

Jevtić

 

 

Zorica

Lazarević

 

 

Olga

Grujičić

9

Šabac

Srđan

Živanović

10

Loznica

Dragomir

Jovanović

11

Požarevac

Jelena

Živković

12

Smederevo

Mirjana

Filimonović

Odeljenje za koordinaciju poreske kontrole Kragujevac

Red.broj

Filijala

Ime i prezime

1

Užice

Vesna Lukić

2

Kraljevo

Snežana Pantović

3

Kruševac

Danijela Đurđević

4

Novi Pazar

Sead Ugljić

5

Jagodina

Ivica Jovanović

6

Čačak

Gordana Borović

7

Kragujevac

Natalija Stevanović

8

Prijepolje

Rada Cincović

Odsek za koordinaciju poreske kontrole Niš

Redni broj

Filijala

Ime i prezime

1

Leskovac

Maja Kačarević

2

Niš

Snežana Marjanović

3

Vranje

Dragan Simonović

4

Pirot

Jasmina Aleksić

5

Zaječar

Ljubinka Bajramoski

6

Prokuplje

Tina Milenković

Odsek za koordinaciju poreske kontrole Novi Sad

Redni broj

Filijala

Ime i prezime

1

Zrenjanin

Jelena Višković

2

Stara Pazova

Mirjana Pašić

3

Subotica

Marija Tufegdžić

4

Novi  Sad 2

Snežana Vukčević

5

Sremska Mitrovica

Boško Stolić

6

Novi Sad 1

Svetlana  Milanov

7

Pančevo

Eva Kralik

8

Vršac

Ljubica Čavić

9

Sombor

Jasna Pančić

10

Kikinda

Bojan Obradović