Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Manja stopa poreza, uslov za bolju naplatu

Manja stopa poreza, uslov za bolju naplatu

štampaj

30. 11. 2013.

Izvor: RTS

Naplata poreza sve manje efikasna i očekuje se da tako bude i sledeće godine, uprkos većoj kontroli. Za poresku disciplinu neophodne manje stope poreza, saglasni stručnjaci.

Čuvari državne kase upozoravaju da efikasnost naplate poreza pada, Fiskalni savet procenjuje da je ispod 75 odsto i da će takav trend biti nastavljen i iduće godine. Ministar finasija očekuje da ti prihodi rastu, jer se iduće godine prelazi na objedinjenu naplatu i dnevno praćenje prometa fiskalnih kasa.

Odlučna borba protiv sive ekonomije ključ je za bolje punjenje budžeta, a snižavanje poreskih stopa uslov da preduzeća izdrže poresku disciplinu, saglasni su privednici i stručnjaci.

Da će naplata poreza postati ceđenje suve drenovine, poreznici odavno upozoravaju. Nikad više kontrola, a naplata od oktobra sve slabija.

Pomoćnik direktora Poreske uprave Rada Kostić ocenjuje da je problem u privrednom ambijentu i upozorava da se niko ne bavi analizom zašto su prihodi manji.

"Ja prosto nemam od koga da naplatim, jer mi smo blokirali sve što se blokirati može", naglašava Kostićeva.

Blokirano je više od 53 hiljade preduzeća. Od početka godine do sada naplaćeno je 615 milijardi od, do kraja novembra, planiranih 650.

Privrednici smatraju da je povećanje PDV-a na 20 odsto podstaklo bujanje sive ekonomije.

Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća smatra da privrednici sve manje prometuju i zbog toga su u dilemi da li da sačuvaju svoj biznis i egzistenciju porodice ili da jednim delom beže u crno poslovanje. Ocenjuje da će oni odabrati ovo drugo.

Od takvog trenda strahuju i stručnjaci, ali Poreskoj upravi zameraju što je isuviše dugo tvrdila da je naplata pod kontrolom, iako je ona ispod plana.

Ekonomista Milojko Arsić napominje da se prihodi sve više smanjuju čak i kada se uzmu u obzir pad potrošnje i privredne aktivnosti.

"To su trebali da alarmiraju mnogo ranije. Recimo, da kažu da li je problem nelikvidnost, pa da traže da država nešto interveniše", kaže Arsić.

Više od trećine firmi koje su početkom godine ušle u reprogam dugova uz otpis kamata, izgubile su pravo na to, jer ne uspevaju da plaćaju tekuće obaveze.

Još hiljadu preduzeća sišlo je sa spiska dužnika uz reprogram duga, a stotinu njih ispunilo je uslove za reprogram na pet godina.

Unakrsna provera imovine još traje, a poreznici su osim 600 onih koji je nisu prijavili otkrili više od 800 građana koji su izbegli da prijave godišnji prihod veći od 2.067.000 dinara.

Rezultati u otkrivanju neregistrovanih firmi još uvek su simbolični. Od vlasnika radnji na crno, koji se oporezuju po stopi od 20 odsto, za sada je naplaćeno 14 miliona dinara. Većina je nastavila da radi legalno.