На дан 18.06.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
533.259
533.447
533.643
Укупан број послатих рачуна
93.082.108
93.273.880
93.468.988
Укупан број јединствених кодова
111.994.029
112.230.120
112.471.416
На дан 18.06.2024. године
08:00
Укупно налога
533.259
Укупно рачуна
93.082.108
Укупно кодова
111.994.029
14:00
Укупно налога
533.447
Укупно рачуна
93.273.880
Укупно кодова
112.230.120
20:00
Укупно налога
533.643
Укупно рачуна
93.468.988
Укупно кодова
112.471.416